Zbog poplava Vlada Srbije proglasila stanje elementarne nepogode u 56 gradova i opština

Kako navodi Beta, Vlada Srbije usvojila je danas Odluku o proglašenju elementarne nepogode u 56 gradova i opština zbog nedavnih poplava.

Tokom maja i juna meseca poplavni talasi na vodotokovima bujičnog karaktera i vodotocima drugog reda, ređe na regulisanim i uređenim delovima vodotokova, izazvali su štetu i potencijalno ugrozili navedene teritorije.

„Jake kišne padavine i izliveni bujični i drugi vodotokovi izazavali su štetu na regionalnoj i lokalnoj infrastrukturi, objektima javne namene u javnoj svojini, porodičnim stambenim objektima u svojini građana i na poljoprivrednim usevima“, piše u saopštenju.

Takođe je donet i zaključak o formiranju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na saniranju posledica poplava i pripremi državnih programa pomoći i obnove nakon poplava kojim će biti precizirana potrebna finansijska sredstava za saniranje štete.

„Vlada Srbije će u najkraćem roku evidentirati nastalu štetu u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i izraditi plan sanacije štete. Svi građani, koji su na bilo koji način pogođeni poplavama, neće biti zaboravljeni i Vlada će nastojati da svaku nastalu štetu nadoknadi na pravedan način“, stoji u saopštenju, a prenosi Beta.