Završena javna nabavka za izvođača radova u drugoj fazi stambene obnove u Dositejevoj

Raspisivanjem poziva za učešće u javnoj nabavci za izbor izvođača radova započeta je realizacija druge faze Projekta stambene obnove posle zemljotresa koji je pogodio Kraljevo 2010. godine, a u okviru kojeg je planirana izgradnja stambenih objekata kroz tri faze kako bi se obezbedila trajnija stambena rešenja za 366 porodica čiji su stanovi tada oštećeni.
Кompletan projekat u Dositejevoj ulici podrazumeva rušenje pet prizemnih kuća i 16 višeporodičnih stambenih zgrada, izgrađenih u periodu od 1947. do 1955. godine, i izgradnju četiri nove višespratne stambene zgrade. U prvoj fazi izgrađeno je 106 stanova, a vrednost je iznosila 2.171.700 evra.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, po pribavljenoj saglasnosti Razvojne banke Saveta Evrope, iz čijeg se zajma finansira izgradnja novih i uklanjanje postojećih stambenih zgrada obuhvaćenih Projektom stambene obnove, u junu ove godine objavilo poziv za učešće u javnoj nabavci za izbor izvođača radova na izgradnji nove zgrade druge faze sa 86 stanova i rušenje 7 starih objekata, iz kojih su preseljeni krajnji korisnici prve faze projekta.
Iako je rok za predaju ponuda od strane potencijalnih izvođača radova bio određen u julu 2023. godine, jedan od potencijalnih ponuđača je, pre isteka navedenog roka za dostavljanje ponuda, Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki podneo žalbu, koja je dovela do zastoja postupka. Nakon što je Republička komisija za zaštitu utvrdila da žalba nije osnovana i odbacila je u celini, postupak je nastavljen sa utvrđenim novim rokom za predaju ponuda.
U datom roku dostavljene su četiri ponude, sve sa ponuđenim cenama nižim od procenjene vrednosti javne nabavke. Komisija za javne nabavke će posle utvrđivanja ispravnosti i potpunosti zahtevane dokumentacije sačiniti predlog za odabir najpovoljnijeg ponuđača i potpisivanje ugovora za izvođenje radova, a koji bi trebalo da bude okončan do kraja tekućeg meseca.
Nakon završetka druge faze, projektom je u trećoj fazi planirano preseljenje krajnjih korisnika u drugu novoizgrađenu zgradu, kao rušenje preostalih postojećih objekata i izgradnja treće i četvrte zgrade.