Zasedalo Gradsko veće Kraljeva

Na sto dvadeset devetoj, vanrednoj, sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, većnici su razmatrali 21 tačku dnevnog reda.
Kraljevački većnici pozitivno su se izjasnili na četrnaest zaključaka kojima se utvrđuju predlozi zaključaka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju odnosno izveštaja o finansijskom poslovanju za 2022. godinu za javne ustanove čiji je osnivač Grad, i to za: Narodni muzej Kraljevo, Istorijski arhiv Kraljeva, Narodnu biblioteku „Stefan Prvovenčani“, Kraljevačko pozorište, Kulturni centar „Ribnica“, Dom kulture „Studenica“ iz Ušća, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Sportski centar „Ibar“, Predškolsku ustanovu „Olga Jovičić- Rita”, Dečje odmaralište „Goč“, Turističku organizaciju Kraljeva, Centar lokalnih usluga, Centar za socijalni rad i Apotekarsku ustanovu Kraljevo.
O navedenim predlozima odluku će doneti odbornici na narednoj Skupštini grada Kraljeva.
Doneta su četiri rešenja o otuđenju katastarskih parcela KO Kraljevo, KO Ratina, KO Mataruge, KO Jarčujak, u korist stranаkа, neposrednom pogodbom, kao zemljišta za redovnu upotrebu objekta. Članovi Gradskog veća doneli su Rešenje kojim se priznaju troškovi uloženih sredstava zakupcu poslovnog prostora u Omladinskoj ulici, i kojim se usvaja zahtev zakupca za umanjenje zakupnine u iznosu od 50% od mesečne zakupnine.
Doneto je Rešenje kojim se poništava rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove broj: 344-546/12-ВИИИ od 10. juna 2019. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje, kojom prilikom će taj organ otkloniti povrede pravila postupka u skladu sa presudom Upravnog suda – Odeljenje u Kragujevcu И-7 U 1747/20 od 24. februara 2023. godine kojom je uvažena tužba stranke iz Pečenoga.
Većnici su doneli Rešenje kojim se odbija kao neosnovana žalba stranke iz Kraljeva, izjavljena preko punomoćnika, zbog nedonošenja rešenja od strane prvostepenog organa – Odeljenja za društvene delatnosti.