Za posao mladih koji žive na selu

Studenti su dobijali idejna građevinska rešenja na osnovu kojih su radili biznis planove za procenu vrednosti prilagođavanja starih objekata u seoska turistička domaćinstva

Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, na završnoj konferenciji projekta „Mladi osposobljeni za privređivanje u svom domu u svom selu’’, menadžerka ovog projekta Valentina Krstić predstavila je njegove rezultate.

Učesnike konferencije pozdravio je i prof. dr Drago Cvijanović, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam. Nosilac projekta je Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja, a finansijer Ministarstvo turizma i omladine.

Saradnici na projektu su Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Poljoprivredni fakulteti u Zemunu i Kruševcu i Ugostiteljsko-turistička škola u Vrnjačkoj Banji.

Spoljni saradnici na projektu, na teritoriji Vrnjačke Banje su seoska turistička domaćinstva „Vilin vrt“ iz Otroka i „Ranč Debeljak“ iz Lipove. Ovim mestima, tokom realizacije projekta, organizovane su posete kao primeri dobre prakse.

– Obišli smo seoska poljoprivredna gazdinstva na ukupno šest lokacija, odnosno još i Vinču (Topola), Vraneše, Popinu i Muzinac kod Soko Banje.Tamo su obavljena merenja zarad planirane adaptacije i rekonstrukcije starih objekata ili dela objekata u cilju njihove transformacije u seoska turistička domaćinstva. Idejna građevinska rešenja sa licencom dobilo je šest studenata, koji su izradili isto toliko biznis planova za procenu ovih investicionih ulaganja – pojasnila je Valentina Krstić, menadžerka projekta.

Ona je dodala da su potpisana četiri sporazuma o saradnji sa školskim ustanovama, da je tokom projekta realizovano osam obuka sa studentima na tri fakulteta, kao i dve obuke sa srednjoškolcima. Ukupan broj korisnika je 127 studenata i 45 učenika srednjoškolaca.

izvor: Grug.rs