VRNjAČKA OPŠTINA JEDNA OD NAJUSPEŠNIJIH LOKALNIH SAMOUPRAVA U STEPENU DIGITALIZOVANOSTI I RAZVOJA ELEKTRONSKIH USLUGA

Završna konferencija projekta „Uspostavljanje indeksa eUprave (LEI) za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji“, koji sprovodi NALED u saradnji sa Evropskom unijom, održana je u Hotelu „Радиссон Цоллецтион“ u Beogradu. U ime predsednika opštine Vrnjačka Banja, Bobana Đurovića konferenciji je prisustvovala zamenica načelnika Opštinske uprave, Tatjana Đurđević Stepanić.
Obraćajući se prisutnima, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Čedomir Rakić istakao je da u digitalnoj eri, javna uprava mora da prati moderne tokove razvoja i da se transformiše, kako bi zaista bila na usluzi svojim građanima i privredi. „Upravo će Lokalni indeks eUprave poslužiti za procenu trenutnog stanja i pozicioniranje gradova i opština na mapi digitalne razvijenosti Srbije, odnosno za identifikaciju onih lokalnih samouprava kojima je u ovom procesu potrebna dodatna podrška“, dodao je Rakić.
Nakon predstavljanja rezultata pilot merenja LEI indeksa koji ukazuju na izvesne razlike u stepenu digitalizovanosti i razvoja elektronskih usluga među gradovima i opštinama, i održane panel diskusije, Opština Vrnjačka Banja odabrana je kao jedna od najuspešnijih lokalnih samouprava kojoj je dodeljeno priznanje za ostvarene rezultate na polju razvoja eUprave u lokalnoj zajednici tokom 2022. godine, u oblasti ljudskih resursa i kompetencija.