Vrnjačka Banja uzela učešće u projektu „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti -PREPS“

U okviru projekta „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti -PREPS“, održana je radionica za članove Radne grupe Vrnjačke Banje. Na radionici je Marija Vranešević iz Fondacije „Čovekoljublje“ predstavila metodologiju rada sa mesnim zajednicama koja omogućava prepoznavanje kapaciteta, problema i mogućih rešenja sa ciljem bolje pripremljenosti i umanjenja rizika od prirodnih katastrofa.
Projekat se realizuje u 16 opština u Srbiji i BiH u kojima postoji povišeni rizik od nastajanja prirodnih katastrofa, a koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. Projekat finansira Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), implementacioni partner je ЦРС (Цатхолиц Релиеф Сервицес), a u Srbiji projekat realizuju Karitas Srbije i Čovekoljublje.
Na radionici je ukazano da će se saradnja ostvarivati na dva nivoa. Jedan nivo čini direktnu saradnju sa jedinicama lokalne samouprave u pružanju podrške osnaživanju tehničkih kapaciteta i unapređenju strateških dokumenata koji se odnose na ovu oblast, a drugi deo će se realizovati kroz saradnju sa meštanima, odnosno sa mesnim zajednicama. Sa tim ciljem, predstavnici Fondacije „Čovekoljublje“ obišli su već nekoliko mesnih zajednica na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.
Tokom predstavljanja metodologije istaknuto je da ona ima jedan jasan cilj, a to je da donosiocima odluka na jednostavan i koncizan način prikaže iskustva i mišljenja stanovništva. Sva akta koja se donose u oblasti smanjenja rizika od prirodnih katastrofa neće se zasnivati na mišljenju i stavu stručnih službi, već će se prikupljati znanja i iskustva meštana koji su izloženi prirodnim katastrofama.
U okviru projekta „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti -PREPS“, ovaj dokument, koji će proceniti kapacitete svake od mesnih zajednica, biće osnov i za realizaciju manjih projekata u okviru tih mesnih zajednica, čijom realizacijom će se uticati na smanjenje rizika od katastrofa. Metodologija nazvana Lokalno upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa promoviše zajednički, inkluzivni i odgovoran pristup upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa i obuhvata deset povezanih procesa čiji je rezultat izrada akcionog plana za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. Ona obuhvata uključivanje svih društvenih grupa, identifikaciju institucija i organizacija, razumevanje ciklusa i trendova, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, geografiju rizika, određivanje prioriteta, razumevanje izazova, usaglašavanje rešenja, kreiranje akcionog plana i proces primene aktivnosti.
„Cela ova inicijativa zasniva se na jednoj agendi koje obuhvata ličnu i kolektivnu odgovornost, da se podsetimo da je svako od nas, ne samo pojedinac, nego i član porodice i familije, pripadnik zajednice da jedni od drugih učimo, da jedni na druge utičemo i da smo odgovorni jedni za druge“, istakla je Marija Vranešević iz Fondacije „Čovekoljublje“.