Vrnjačka Banja – subvencije za samozapošljavanje dobilo 10 korisnika

U Velikoj sali Opštinske uprave juće jesvečano uručeno 10 ugovora o dodeli subvencija za samozapošljavanje. Ugovore su uručili direktorka NSZ , Filijale Kraljevo, Snežana Prelić, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović i zamenik predsednika opštine, Ivan Džatć.
Nacionalna služba za zapošljavanje i Opštine Vrnjačka Banja za ove namene obezbedile su tri miliona dinara. Iznos subvencije po ugovoru iznosi 300.000,00 dinara.
Pozdravljajući prisutne, predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović podsetio je da je ovo nastavak aktivnosti na pružanju podrške samozapošljavanju. „Nadam se da će, iz godine u godinu, biti sve više lica koja imaju želju da sama pokrenu svoje poslovanje uz podršku lokalne samouprave i NZS, sa ciljem da sebi stvore osnovu za egzistenciju i budu deo privrednog ambijenta Vrnjačke Banje“, rekao je Đurović.
Zamenik predsednika opštine, Ivan Džatić istakao je da je današnja dodela ugovora nastavak jedne uspešne saradnje NZS i Opštine Vrnjačka Banja. „Kada nešto započinjete u životu najbitniji je taj prvi impuls, da vam neko pomogne, a ja ne sumnjam da ćete vi kasnije sami moći da pronađete svoje mesto na tržištu“, rekao je Džatić i ukazao da svi potpisnici ugovora mogu računati da će imati pruženu ruku i podršku vrnjačke lokalne samouprave. „Prethodnih godina imamo iskustva da oni ljudi koji su krenuli istim stopama kao i vi, uspešno rade danas. Pronašli su svoje mesto, te ne sumnjam da će tako biti i kod vas“, dodao je Džatić.
Obraćajući se prisutnima, direktorka NSZ , Filijale Kraljevo, Snežana Prelić istakla je da za program samozapošljavanja vlada veliko interesovanje nezaposlenih lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
„Lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu je predvideo ovu veoma atraktivnu meru, a analiza, koja je tome prethodila, pokazala je da postoji velika zainteresovanost licа sa evidencije nezaposlenih opštine Vrnjačka Banja. U prvom delu godine, iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje finansirano je 12 zahteva sa teritorija opštine Vrnjačka Banja, a ovim javnim pozivom koji je obuhvatao i sredstva Opštine Vrnjačka Banja i Nacionalne službe za zapošljavanje omogućeno je finansiranje 10 lica, odnosno ukupno 22 lica“, istakla je Prelić. U te svrhe izdvojeno je oko 6,5 milion dinara, a izboru lica koja će dobiti subvencije za zapošljavanje prethodilo je pohađanje obuke. Nakon završene obuke, a na osnovu raspisanog javnog poziva, zainteresovana lica su mogla da konkurišu. Ovom dodelom ugovora sufinansiraju se različite delatnosti u oblasti proizvodnog i uslužnog zanatstva i intelektualnih usluga. To su proizvodnja metalnih proizvoda (mašinsko – bravarska radionica), programiranje, molersko fasaderske usluge, ketering, automehaničarske usluge…
Direktorka Prelić istakla je da postoji izuzetna saradnja sa Opštinom Vrnjačka Banja koja traje već godinama i iznela podatak da je na evidenciji NZC 2.000 nezaposlenih lica sa teritorije opštine Vrnjačka Banja, od kojih su 40% lica starija od 50 godina. Gotovo polovinu čine lica starija od 50 godina kojima su danas sredstva odobrena. Direktorka Filijale Kraljevo Nacionalne službe za zapošljavanje, Snežana Prelić podsetila je da je 10. oktobra objavljen program „Moja prva plata“ koji je usmeren na podsticanje zapošljavanja. Radi se o pohađanju programa u cilju sticanja prvog radnog iskustva i obuhvata mlađe od 30 godina bez radnog iskustva i lica sa najmanje srednjim stepenom obrazovanja. Program traje devet meseci, a obezbeđuje se iznos od 28.000 dinara za lice sa srednjim stepenom obrazovanja, i 34.000 dinara za lica sa visokim stepenom i do kraja oktobra je period prijavljivanja za ovaj program od strane poslodavaca iz privatnog iz javnog sektora. Oko dvadesetak lica sa teritorije opštine Vrnjačka Banja je u toku prethodne godine bilo uključeno u program „Moja prva plata“, a 12 poslodavaca je uspelo da konkuriše i oglasi svoje pozicije koje su bile kasnije popunjene.
Pokazalo se da uspešna realizacija mera aktivne politike zapošljavanja direktno utiče na privrednu aktivnost vrnjačke opštine i doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti.

Vrnjačka Banja