Vrnjačka Banja stvara zajednicu jednakih

U okviru projekta Podrške održivim uslugama socijalne zaštite u zajednicama i politikama uključivanja na lokalnom nivou, danas je u Velikoj sali održana uvodna radionica za članove Radne grupe za revizuju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Vrnjačka Banja 2023-2030.
Ekspetrkinja Stalne konferencije gradova i opština za strateško planiranje, Vanesa Belkić predstavila je prisutnima metodologiju za strateško planiranje i upitnik za sakupljanje podataka za analizu stanja, dok je o participativnom pristupu i konsultacijama sa romskom zajednicom u procesu revizije LAP-a govorila Radmila Nešić, ekspertkinja za participaciju romske zajednice.
Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020, ukupne vrednosti 6,5 miliona evra. Ugovorno telo je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština zadužena za implementaciju projekta.
Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.