Vrnjačka Banja: Aktivizmom mladih do revitalizacije seoskih sredina

Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji prezentovani su rezultati „Istraživanja o kreativnim potencijalima mladih za razvoj ruralnog turizma na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja’’. Prezentaciju je, na osnovu mišljenja mladih i stručne javnosti Vrnjačke Banje, izradio WEBIN – Western Balkans Institute iz Beograda. Izveštaj sa preporukama odnosi se na aktivizam mladih koji treba da dovede do revitalizacije seoskih sredina na području opštine Vrnjačka Banja.

– Istraživanje je jedna od aktivnosti projekta „Mladima na selu, podrška na delu’’ iz ReLOaD2 (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2) koji sprovodi Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja sa partnerom WEBIN Beograd, a tehnički je podržan od UNDP, dok je finansijski podržan od strane Evropske unije i Opštine Vrnjačka Banja – kaže Valentina Krstić menadžerka projekta’ i predsednica Centra za decu i omladinu Vrnjačka Banja.

Kroz ovaj projekat, dodala je ona, tragaće se za kreativnim idejama za razvoj turističke ponude, njihovog pokretanja a, kasnije će biti formulisane i preporuke lokalnoj samoupravi za nastavak aktivnosti.

Nastavak saradnje sa Opštinom

Saradnik na projektu, Marko Stojanović iz Instituta za Zapadni Balkan prezentovao je rezultate istraživanja. On je istakao da dobijeni preliminarni rezultati donose dosta zanimljivih nalaza i preporuka, kao i da saradnja sa Vrnjačkom Banjom kao lokalnom zajednicom može da se nastavi:

– Pravu aktivnost i prvo istraživanje koje smo konkretno realizovali u Srbiji, upravo je ovo u Vrnjačkoj Banji. Ono je donelo niz zaključaka i pokazalo da selo ima potencijal da pruži mladima kvalitetan život, u puno aspekata u jednakoj meri kao i grad, jer se i na selu može naći mnogo kao i u gradu.To je pre svega njihova potreba za rekreacijom i za mentalno zdravim životom i uređenošću. Ono što mladima na selu nedostaje i zbog čega sa sela odlaze jesu, pre svega, bolje saobraćajna komunikacija i bolji internet. Drugi važan razlog za napuštanje sela je nedostatak dovoljno prilika i mogućnosti. Moramo zbog toga raditi sa mladima na otvaranju istih.

Stojanović je dodao da nije neophodno da država zapošljava mlade, već je potrebno da svi pomognu mladima i da im se stvore uslovi da mogu sami da iskoriste svoje kreativne potencijale i razviju mogućnosti u onim aspektima u kojima smatraju da je potrebno.

Dragan Ivanović/portal krug