Vozni park JP Šume Goč bogatiji za novu radnu mašinu

Vozni park Javnog preduzeća “Šume Goč“ modernizovan je kupovinom nove kombinovane radne mašine, proizvredene 2023. godine, čija je vrednost oko 113.000 evra. Reč je o tzv. skipu, marke “Hirdromek“, koji će ovo Preduzeće koristiti za obavljanje svoje delatnosti, između ostalog za sanaciju i rekonstrukciju putnih mreža.
Zahvaljujući uspešnom poslovanju, vozilo je kupljeno iz sopstvenih sredstava Preduzeća.
Pre samo deset godina, ovo Preduzeće je bilo u potpunoj blokadi zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, ali i lizinga za nabavljenu mehanizaciju.
JP „Šume Goč“ uspelo je da izmiri sva dospela dugovanja, sačuva radna mesta, ali i da, dobrim planom rada i uspešnim poslovanjem, stvori uslove za ulaganje u modernizaciju koja obezbeđuje još bolji rad, funkcionalnost i kvalitetnije usluge.
„JP „Šume Goč“ fokusirano je na sopstvene izvore prihoda i samostalno funkcioniše. Ovo Preduzeće uspelo je u kratkom vremenskom roku da se regeneriše i da stvori uslove za samostalno obavljanje delatnosti i investiranje u sopstvene kapacitete“, rekao je predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović. Nabavka novog vozila, po njegovim rečima, biće dobra podrška svim aktivnostima koje su u domenu rada lokalne samouprave, pre svega na uređivanju i čišćenju kanala, rastinja pored puta, a u zimskom periodu i za čišćenje snega.
Predsednik opštine pohvalio je menadžment Preduzeća, upravni i nadzorni odbor i istakao da lokalna samouprava ne može biti jaka ukoliko nema jaka preduzeća.
Ovo nije kraj ulaganjima. Već za naredni period najavljena je nabavka novih mašina i za potrebe drugih preduzeća koja će biti finansirana iz njihovih sopstvenih sredstava i kroz uvećanje osnovnog kapitala od strane lokalne samouprave, sa ciljem da se što kvalitetnije obavljaju poslovi, uz što manje troškove.
Đurović je podsetio da su, zbog nedovoljno finansijskih sredstava, ranije kupovane polovne i remontovane stare mašine, te istakao da su se sada stekli uslovi za nabavku novih. Tome je doprinela, po rečima Đurovića, i finansijska disciplina. Prva sledeća kupovina nove mehanizacije planirana je u okviru JP „Belimarkovac“, kao i u JKP „Banjsko zelenilo i čistoća“ koje je poslednjih godinu dana već modernizovano nabavkom tri smećara, kupovinom dve čistilice i nekoliko mašina za košenje parkovskih površina. Da podsetimo da je Opština Vrnjačka Banja, kroz uvećanje kapitala, kupila pet novih autobusa za potrebe JP „Novi Autoprevoz“.