Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o pomoći za decu od 16 godina

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć, a kojim se predviđa isplata po 10.000 dinara za svako dete, saopštilo je Ministarstvo finansija, prenosi agencija Beta.

Pomoć može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, rođeno posle 21. novembra 2006. godine. To znači da su zakonskim predlogom obuhvaćena i deca koja sada imaju 16 godina, a koja prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina.

„Naša želja je bila da novac dobiju i deca koja su kada smo davali pomoći države za mlade imala 15 godina, pa nisu zadovoljavala uslove, a u međuvremenu su napunila 16 godina“, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Predlogom zakona je definisano da pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetnim slučajevima otac, staratelj ili hranitelj.

Prijava za ovu vrstu pomoći moguća je od 20. avgusta do 20. septembra, elektronski, preko portala Uprave za trezor.

Isplata novčane pomoći počeće od 25. septembra.

Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, 10.000 dinara za svako dete će biti uplaćeno bez podnošenja prijave.

Kako je predviđeno, podnosilac prijave će unositi broj lične karte, svoj matični broj, matični broj za svako dete i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Ukoliko je samohrani otac, trebalo bi, pored tih podataka, da podnese digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam obvalja roditeljsko pravo.

Ukoliko je podnosilac prijave staratelj deteta, treba da podnese i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.