Veći natalitet i bolji standard prioriteti Vlade RS u 2023 godini

Biti roditelj izuzetno je odgovoran i težak posao, ali ujedno i veoma lep. U današnje vreme, kada se čitav svet suočava sa finansijskim poteškoćama, Vlada Republike Srbije početkom godine donela je odluku da su njeni prioriteti, kao i ranijih godina, povećanje nataliteta i standarda života.

Na prvom mestu je dalji rast životnog standarda naših ljudi, kontinuirani rast plata i penzija. Posebno sam ponosna na to što je Srbija uspela da, uprkos teškim vremenima koja su prouzrokovale pandemija koronavirusa 2020. i 2021. i rat na istoku Evrope 2022, kao jedna od retkih zemalja na evropskom kontinentu ima održiv i kontinuirani rast plata i penzija. To ostaje prioritet. Želimo da i u 2023. godini imamo i dalje rast plata i penzija, da idemo ka onome što smo postavili kao cilj – da do 2026. godine imamo prosečnu platu od 1.000 evra i prosečnu penziju od 500 evra. Takođe, za 2023. godinu prvi i najvažniji cilj jeste da se pokuša da se preokrene trend u natalitetu i da se uloži ne samo više novca, već i da se više i govori o tome, da se utroši više vremena i energije u pronatalitetnu politiku. Ta dva cilja su ono za šta se borimo, ta dva cilja će u budućnosti značiti jaču Srbiju – izjavila je početkom godine predsednica Vlade RS Ana Brnabić.

foto: Vlada RS

Kako bi roditeljima olakšali najlepši posao na svetu, Vlada Republike Srbije sprovodi niz mera finansijske pomoći – nadoknada plate za vreme porodiljskog ili nege deteta, paušal za nabavku opreme za dete, roditeljski i dečji dodatak, pomoć majkama u kupovini prve nekretnine, naknade troškova boravka u predkolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, za decu iz socijalno ugroženih porodica i drugo.
U tom cilju, od 1. januara ove godine Vlada je povećala iznose roditeljskih dodataka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Za rođenje prvog deteta od ove godine, majka ima pravo na pomoć države u iznosu od 345.398,70 dinara, koji se isplaćuje jednokratno. Za rođenje drugog deteta država odobrava pomoć majkama u iznosu od 306.388,75 dinara, koja se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate po 12.766,20 dinara. Za rođenje trećeg deteta država odobrava pomoć u iznosu od 1.838.332,53 dinara, koja se isplaćuje u 120 mesečnih rata po 15.319,44 dinara, dok za rođenje četvrtog deteta roditelji dobijaju čak 2.757.498,79 dinara, podeljenih u 120 mesečnih rata po 22.979,16 dinara.
Što se tiče dečjeg dodatka, i on je od 1. jula tekuće godine povećan pa se tako za svako ostvareno pravo isplaćuje iznos od 4.059,65 dinara po detetu, dok je za jednoroditeljske porodice i staratelje uvećan 30% i iznosi 5.277,54 dinara. Za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, dečji dodatak je uvećan za 50% i iznosi 6.089,49 dinara – za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, iznosi 7.307,38 dinara.


Jedna od najpopularniji i najviše pohvaljenih mera jeste pomoć u kupovini prve nekretnine u iznosu od 20 000 evra. Kako je ministartsvo objasnilo, na ovu pomoć imaju pravo sve majke koje žele da kupe svoj prvi stan ili kuću, ili u slučaju izgradnje kuće, kao i subvenciju prilikom podizanja kredita za ove namene. „Novčana sredstva koja dobiju po ovom osnovu su bespovratna. Zahtev se podnosi službi za dečiju zaštitu u jedinici lokalne samouprave, prema mestu prebivališta”, navode u resornom ministarstvu.

Uredbom je propisano da će ovako stečena imovina biti uknjižena na ime majke i ne može biti predmet prodaje narednih pet godina od momenta sticanja vlasništva. Osnovni uslovi za državnu pomoć su da majka u vlasništvu ili suvlasništvu nema nekretninu i da prihodi bračnih partnera nisu veći od dve prosečne plate na republičkom nivou.


Pored svih navedenih mera, u pomoć roditeljima priskaču i lokalne samouprave koje pružaju dodatnu pomoć za majke, roditeljske dodatke lokalne samouprave i bebi pakete, a neke opštine imaju i posebne socijalne programe za nezaposlene trudnice i porodilje.

Lj.Marković

foto: wikepedia