Uvid u Nacrt plana uređenja Nacionalnog parka „Kopaonik“ građanima dostupan do 17. februara

JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Kopaonik” , održaće se od 3. do 17. februara, svakog radnog dana u prostorijama skupština opština Raška, Brus i Leposavić, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave.
Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana mogu dostaviti u pisanoj formi, opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 17. februarom 2023. godine, ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.
JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u sredu, 08. februara 2023. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi opštinske uprave opštine Raška, ul. Predraga Vilimonovića br.1, 36350 Raška.
JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak, 06. marta 2023. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi opštinske uprave opštine Raška, ul. Predraga Vilimonovića br.1, 36350 Raška.

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.