Uvid u jedinstveni birački spisak

Narodna skupština Republike Srbije je na osnovu člana 34. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 14/22) i člana 86. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 – dr. zakon) donela Odluku o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji broj 013-2088/23 od 01.11.2023. godine.

Proveru možete izvršti na sledećem linku: https://upit.birackispisak.gov.rs/