Unapređenje životne sredine u Vrnjačkoj opštini

Opština Vrnjačka Banja jedna је od 20 lokalnih samouprava koje su, u okviru podrške programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ predložene za učešće u tehničkoj podršci u cilju unapređenja upravljanja zaštitom životne sredine. U okviru ove tehničke podrške, konsultanti – eksperti u oblasti zaštite životne sredine radiće sa zaposlenima u Opštinskoj upravi Vrnjačka Banja na unapređenju internih procesa i kapaciteta u upravljanju ovom oblašću. Tim povodom, u Opštini Vrnjačka Banja održan je prvi, inicijalni sastanak kom su prisustvovali, pored načelnika Opštinske uprave, Slaviše Paunovića, rukovodioca Odseka za poslove organa Opštine, Jasmine Trifunović, savetnice za unapređenje i zaštitu životne sredine, Snežane Kostić i menadžerka programa PRO Program Kancelarije UNOPS-a u Srbiji, Ana Nedeljković Belja, savetnik za dobro upravljanje, Dragan Mladenović, rukovodilac Sektora dobrog upravljanja i zaštite životne sredine, Maida Jusufović i Biljana Đušić, ekpertkinja na programu zaštite životne sredine koja će raditi sa zaposlenima u vrnjačkoj upravi.

Novi lokalni propisi


„Donosiocima odluka preneli smo šta je program planirao za Vrnjačku Banju, obezbedili njihovu saglasnost i podršku u narednom periodu za sprovođenje aktivnosti. Sagledaćemo postojeće institucionalne kapacitete i resurse Vrnjačke Banje u sprovođenju politika i propisa koji proizilaze iz zakona u oblasti zaštite životne okoline. U narednih nekoliko meseci radićemo na tome da se ti propisi lokalne politike ažuriraju, unaprede ili donesu nove lokalne politike. Za te potrebe, u okviru programa angažovan je ekspert koji će raditi sa zaposlenima u lokalnoj upravi“, rekao je Dragan Mladenović, savetnik za dobro upravljanje.
Ova intervencija ima za cilj da osnaži Vrnjačku Banju, odnosno lokalnu samoupravu u procesima upravljanja zaštitom životne sredine, da podrži lokalnu samoupravu u izradi novih procedura protokola kada se radi o normativnom okviru ili u izradi i donošenju novih akata, poput plana upravljanja otpadom, zaštite vazduha, zaštite zemljišta i drugih sličnih politika koje se odnose na zaštitu životne sredine, a nedostaju Vrnjačkoj Banji. Takođe se podrška odnosi i na pomoć u ažuriranju i unapređenju postojećih mehanizama i institucionalnih resursa koje lokalna samouprava ima u ovoj oblasti.
Nakon uspešno sprovedenih planiranih aktivnosti, uz podršku ovog programa,Opština Vrnjačka Banja biće u prilici da konkuriše za bespovratna sredstva za sprovođenje projekta iz oblasti zaštite životne sredine. Iznos sredstava za ove namene je oko 15.000 evra.

Zajedničkim radom do željenih rezultata


„Pružanje tehničke podrške za unapređenje upravljanja zaštite životne sredine sprovodimo zajedno sa UNEP-om, krovnom institucijom za pitanja zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija. Njihov zadatak je više orijentisan na međunarodne politike koje je ratifikovala Republika Srbija, a koje je potrebno primeniti i na lokalnom nivou“, istakla je Maida Jusufović.
Načelnik Opštinske uprave, Slaviša Paunović ukazao je na nekoliko prioriteta u okviru oblasti zaštite životne sredine na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kao što su zaštita šuma i izvora, te istakao da je navedena podrška od velikog značaja za unapređenje rada vrnjačke lokalne samouprave i zaštite životne sredine.
Ekspetkinja koja će pružati podršku Vrnjačkoj Banji, Biljana Đušić izrazila je nadu da će sve adekvatno biti odrađeno, a rezultati ove saradnje vidljivi.
Zajednički UN program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 110 gradova i opština širom Srbije, koji mogu da konkurišu za podršku programa. Program zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.