Udruženje psihologa Novog Pazara doniralo vrednu IT opremu GU

Udruženje psihologa Novi Pazar uručilo je, u okviru projekta „Kreiranje web platforme za korisnike usluga socijalne zaštite” Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave za izvorne i poverene poslove IT opremu, sa ciljem da se oformi baza podataka osoba sa smetnjama u razvoju.

„Plan Grada je da kreiramo i planiramo usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici na najbolji mogući način. Želimo da uvežemo subjekte na lokalnom nivou, lokalnu samoupravu, Centar za socijalni rad, pružaoce socijalnih usluga i zdravstveni sistem i stvorimo zajedničku bazu podataka iz koje će svi oni da crpe potrebne informacije. Baza je jednako važna za Grad i Centar za socijalni rad, jer planiramo usluge, njihovo sprovođenje i potrebni budžet“, rekao je član Gradskog veća Fevzija Murić. On ističe da su sve organizacije posedovale sopstvene baze podataka a projekat umrežavanja inforacija o korisnicima nastao je sa željom da upravo što veći broj korisnika ostvari pravo na bar jednu uslugu. U ovom momentu, najveća je, prema Murićevim rečima, potreba za pratiocem deteta, odnosno pedagoškim asistentom.

„Grad je razvio sedam socijalnih usluga na lokalnom nivou. Radimo na razvoju još dve usluge koje su složene i realizuju se u retkim gradovima i opštinama Srbije, kao regionalni projekti. Bazi će moći da pristupe i roditelji  ili staratelji koji žele da prijave dete ili člana porodice za neku od usluga. Nakon obrade podataka, Centar za socijalni rad piše predlog odnosno rešenje“, rekao je Murić.

Projekat „Kreiranje web platforme za korisnike usluga socijalne zaštite” sprovelo je Udruženje psihologa Novi Pazar, u partnerstvu sa Gradom. Projekat koji u Srbiji sprovode Helvetas i Građanske inicijative,  finansiran  je od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Izrada softvera poverena je novopazarskoj firmi “Melsoft solutions”, a platforma će biti  postavljena na zvaničnu stranicu grada Novog Pazara.

“Ovim smo realizovali dugogodišnju ideju vezanu za korisnike usluga socijalne zaštite, da na jednom mestu možemo pristupiti svim  podacima, prikupljenim od strane pružalaca pojedinačno”, rekla je potpredsednica Udruženja psihologa Marija Tiosavljević.

izvor: Grad Novi Pazar