U toku sanacija štete od poplave u Novom Pazaru

Radovi na sanaciji štete od majskih i junskih poplava intenzivno se odvijaju i nastaviće se dok se sve ne dovede u optimalno stanje. Radi se na produbljavanju i čišćenju korita reka Trnavice, Deževske i Jošanice. U toku je i saniranje makadamskih puteva na teritoriji grada. Rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i odbranu od nepogoda Ismail Dupljak kaže da se ovih dana očekuje odgovor na podnete zahteve za pomoć države građanima koji su pretrpeli štetu na građevinskim objektima i usevima.

Tokom poslednjih poplava koje su zadesile i naš kraj pretrpljene su ogromne štete. U Novom Pazaru mnoge porodice ostale su bez domova, a najveći problem izazvalo je izlivanje reka Trnavice i Jošanice. “Više od mesec dana kako radimo na sanaciji komunalne infrastrukture, rečnih korita, brana i nastavićemo sve do onog momenta dok sve ne bude dovedeno u neko optimalno stanje”, kazao je rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i odbranu od nepogoda Ismail Dupljak. On je istakao da su Grad Novi Pazar, Štab za vanredne situacije sa svim subjektima, javnim komunalnim preduzećima pristupili sanaciji štete odmah i da su pre svega pomogli porodicama koje su u tom trenutku bile najugroženije. Sa vatrogasno spasilačkim ekipama, vodenim pimpama izbacivana je voda iz kuća, iznošen je sav kabasti materijal, nameštaj koji je uništen tom prilikom.

Nakon nepogoda, Vlada Rebublike Srbije donela je odluku o novčanoj pomoći države nakon čega je Grad Novi Pazar raspisao javni poziv na koji su se mogli javiti građani koji su pretrpeli najveću štetu. Podnosili su potrenu dokumentaciju i dokaze, Građevinska komisija za utvrđivanje štete na građevinskim objektima je načila zapisnije koji su poslati Ministarstvu za javna ulaganja od koga se ovih dana očekuje odgovor.

Tri porodice ostale su bez doma. Našle su privremeni smeštaj čiju zakupninu plaća Grad Novi Pazar dok se ne sanira šteta i ne obezbede uslovi da se vrate u svoje kuće.

Kako ne bi više dolazilo do izlivanja pomenutih reka koje prave najveći problem prilikom svake obilnije kiše, planira se njihovo korićenje. “Ja sam u kontaktu sa ministrom turizma i omladine Huseinom Mmemićem koji je jednim delom zadužen za praćenje procedure oko korićenja reka. Grad Novi Pazar i Srbija vode su kompletirali potrebnu dokumentaciju koja je predata Svetskoj banci i očekujemo da se raspiše javni tender kako bi se ove tri reke, Jošanica, Trnavica i Deževska ukoritile i sprečilo njihovo izlivanje kao i rizik od poplava”, dodao je rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i odbranu od nepogoda Ismail Dupljak.

Dupljak je zamolio građane u delovima grada gde se nalaze mašine koje rade na sanaciji štete da sklone i ne parkiraju vozila te tako obezbede uslove za nesmetane radove, kao i za strpljenje jer će još jedno vreme imati dosta toga da se uradi.

RTV Novi Pazar