U toku konkurs za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je konkurs za upis 210 učenika, mlađih od 17 godina, u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova (SŠUP) u Sremskoj Kamenici za školsku 2023/2024. godinu.

Konkurs je otvoren do 18. aprila, a pravo učešća imaju kandidati državljani Srbije, ili oni koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs, a da su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine.

Uslov je i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora, kao i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Prijavu na konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi na obrascu prijave, koji se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs.

Uz ostalu dokumentaciju, preuzimaju se neposredno u SŠUP ili u policijskoj stanici, po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa