U toku Javni uvid u Plan generalne regulacije Centar i Čibukovac

Skrećemo pažnju javnosti na ovaj PGR na koji do 12. decembra svi zainteresovani mogu uputiti primedbe

Komisija za planove grada Kraljeva, oglasila je javni uvid Nacrta Plana generalne regulacije (PGR) „Centar i Čibukovac“. Kako se u tekstu oglasa navodi, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti uradilo je PGR u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Javni uvid u navedeni Nacrt plana traje 30 dana počev od 13. novembra, a Nacrt je izložen u holu zgrade Gradske ( Trg Jovana Sarića 1 (I ulaz – prizemlje) i na internet stranici grada Kraljeva.

U toku trajanja javnog uvida zainteresovana fizička i pravna lica mogu da izvrše uvid u Nacrt plana i da svoje eventualne primedbe, sugestije i mišljenja u vezi sa predloženim urbanističkim rešenjima dostave (u pisanom obliku), Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti gradske uprave grada Kraljeva preko Pisarnice gradske uprave.

Potrebne informacije i stručnu pomoć u toku trajanja javnog uvida, a u vezi sa predloženim planskim rešenjima, pružaće Odeljenje za urbanizam građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti gradske uprave grada Kraljeva, u toku trajanja javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova.

Nakon obavljenog javnog uvida, 25. decembra, biće održana javna sednica Komisije za planove grada Kraljeva u sali 2 Skupštine grada Kraljeva (srednji ulaz – I sprat) sa početkom u 11 časova na kojoj će biti razmotrene podnete.

Koncepcija rešenja Plana određena je na osnovu prirodnih i stečenih uslova, navodi se u dokumentu. U njemu se konstatuje i da sam položaj područja, neposredna blizina centra grada, postojanje reke Ibar i Kovačkog potoka, železnička pruga koja deli naselje na dve prostorne celine takođe utiču na koncepciju planiranja ovog prostora.

Područje Plana, prema GUP-u 2020, podeljeno je na četiri urbanističke zone

URBANISTIČKA ZONA 1.

površine oko 149,13 ha, obuhvata područje, ograničeno ulicama Industrijskom, Dragoslava Bogavca, Olge Jovičić Rite, Čika Ljubinom, dalje ide Glavčićevom ulicom, granicom parcele pijace, dalje se nastavlja ulicom 27.marta, zatim granicom parcele školskog centra i završava Dositejevom ulicom.

URBANISTIČKA ZONA 2.

površine oko 44.31 ha, obuhvata područje ograničeno ulicama Dragoslava Bogavca, Olge Jovičić Rite, Čika LJubinom, katastarskim parcelama koje naležu na Plan generalne regulacije Ribnica, zatim ulicom Zelena Gora do ulice Dimitrija Tucovića

URBANISTIČKA ZONA 3.

površine oko 94.22 ha, obuhvata područje koje je ograničeno ulicama Zelena gora, novoprojektovanom saobraćajnicom duž bedema, katastarskim parcelama koje naležu na Plan generalne regulacije Ribnica, trasom planiranog mosta, zatim Makedonskom ulicom i završava ulicom Jovana Deroka.

URBANISTIČKA ZONA 4.

površine oko 149.89 ha, obuhvata naselje ograničeno Makedonskom ulicom, trasom planiranog mosta, katastarskim parcelama na desnoj obali reke Ibar, zatim Ibarskom magistralom i završava se ulicom Jovana Deroka.

Pogledajte, između ostalog, koja maksimalna spratnost je dozvoljena ovim PGR-om, za koje namene će izgradnja objekata biti zabranjena, koji je maksimalni indeks izgrađenosti, kako izgledaju trase infrasturkturnih vodova na ovom LINKU.

Zbog obimnosti, u  ovom tekstu izdvajamo samo izmene Plana detaljne regulacije Centar Grada Kraljeva  -Zdravstveni centar Kraljevo koje se tiče izgradnje:

– Dijagnostičkog centra,

 – nove Internistička bolnica,

 – garaže i radionica za sanitetska vozila,

 – izgradnje helidroma, kao novine koja se odnosi na objekte saobraćajne infrastrukture;

Dijagnostički centar

• maksimalna spratnost objekta: Su+P+1

• Najveća dozvoljena visina objekta je 12,0m u odnosu na najnižu kotu pristupne saobraćajnice.

Nova Internistička bolnica

 Predviđa se rušenje postojećeg objekta Internističke bolnice i izgradnja novog objekta.

• maksimalna spratnost objekta: P+4

• Najveća dozvoljena visina objekta je 20,0m u odnosu na najnižu kotu pristupne saobraćajnice.

Servis i garaža za vozila hitne pomoći

• maksimalna spratnost objekta: P

• Najveća dozvoljena visina objekta je 6 m u odnosu na najnižu kotu  pristupne saobraćajnice.

Rekonstrukcija postojećih objekata

Hiruški blok

U cilju prilagođavanja objekta potrebama pružanja zdravstvene usluge, predviđa se izrada projekata koji obuhvataju smeštanje svih postojećih jedinicai odeljenja, kao i novih koje su se javili kao potreba tokom godina korišćenja objekta.

Dečiji Dom zdravlja

Na postojećem objektu Dečjeg Doma zdravlja planirani su:

• dogradnja prizemnog dela zgrade (jedna etaža), kako bi se ceo objekat

doveo na istu spratnost P+1;

• kompletna rekonstrukcija vodovodno kanalizacione mreže;

• građevinski radovi na rekonstrukciji postojećeg objekta (fasada,stolarija,unutrašnje površine)

• rekonstrukcija termo tehničkih instalacija…

• rekonstrukcija osvetljenja, postavljanje LED osvetljenja…

Poliklinika

Na postojećem objektu Poliklinike planirani su:

• rekonstrukcija postojećeg objekta (fasada, stolarija, potkrovlje, unutrašnje površine) kako bi objekat ispunio propisane uslove za energetsku klasu „C”;

• adaptacija potkrovlja i privođenje nameni za poslovni prostor administracije;

• kompletna rekonstrukcija vodovodno kanalizacione mreže;

• rekonstrukcija termo tehničkih instalacija;

• izvođenje novog sistema ventilacije i klimatizacije…

• rekonstrukcija osvetljenja, postavljanje LED osvetljenja…

Rok za izradu plana je 12 meseci.