U subotu otvaranje dela Moravskog koridora, izmena režima saobraćaja za teretna vozila

Koridori Srbije obaveštavaju sve vozače da će puštanje u saobraćaj Poddeonica 1 i 2, od Pojata do
Makrešana, autoputa E761: Pojate – Preljina (“Moravski koridor”), u subotu, 29.04.2023. godine, za posledicu imati izmenu režima saobraćaja na teritorijama opština i gradova kroz koje ovaj autoput prolazi.
Izmena režima tranzitnog saobraćaja odnosi se na teretna vozila preko 12 t ukupne dozvoljene mase.

S tim u vezi, učesnike u saobraćaju obaveštavamo o sledećem: Nakon puštanja u saobraćaj dela autoputa E761: Pojate – Preljina (“Moravski koridor”), na deonici od petlje „Pojate“ do Makrešana, za tranzitni saobraćaj
teretnih vozila preko 12 t ukupne dozvoljene mase važiće sledeće rute kretanja:

E75 – Blace, Brus / Blace, Brus – E75
Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću autoputem E75 (IA reda br. 1) prema odredištima Blace i Brus, važiće sledeća ruta kretanja:
Petlja „Pojate“ → autoputem „Moravski koridor”, isključenje na petlji „Ćićevac“ → Državnim putem IIA190, raskrsnica Ćićevac → Državnim putem IB23, Makrešane, Kruševac → Državnim putem IB38, ka odredištima Blace i Brus.
E75 – Kraljevo / Kraljevo – E75
Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću autoputem E75 (IA reda br. 1) prema odredištu Kraljevo, važiće sledeća ruta
kretanja:
Petlja „Pojate“ → autoputem „Moravski koridor”, uklapanje u državni put
IB23 → Državnim putem put IB23, ka odredištu Kraljevo.
Pojate – Kraljevo / Kraljevo – Pojate
Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću državnim putem IIA158 od Pojata prema odredištu Kraljevo, važiće sledeća ruta
kretanja:

Pojate → državnim putem IB23, raskrsnica Ćićevac → Državnim putem IIA190, petlja „Ćićevac“ → autoputem „Moravski koridor”, uklapanje u državni put ИB23 → Državnim putem put IB23, ka odredištu Kraljevo.
Kraljevo – Blace, Brus / Blace, Brus – Kraljevo
Za tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko 12 t koji se kreću državnim putem IB23 od Kraljeva prema odredištima Blace i Brus, a koja kod Stopanje ne skrenu na državni put IIА211 ka Brusu, važiće sledeća ruta
kretanja:
Državnim putem IB23 → uklapanje u autoput → autoputem „Moravski koridor”, isključenje na petlji „Ćićevac“ → Državnim putem IIA190, raskrsnica Ćićevac → Državnim putem IB23, Makrešane, Kruševac → Državnim putem IB38, ka odredištima Blace i Brus.