Tokom prošle godine 29 nezaposlenih iz Raške pokrenulo sopstveni posao

Na kraju 2023. godine na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u Raški nalazilo se 1.410 osoba, što je za 160 manje nezaposlenih nego godinu dana pre toga. Za rešavanje problema nezaposlenosti, Opština Raška je prošle godine iz sopstvenog budžeta izdvojila 8,5 miliona dinara, a identičan iznos izdvojila je NSZ

Na kraju 2023. godine na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Raški nalazilo se 1.410 osoba, što je za 160 manje nezaposlenih nego pre godinu dana.

– Na nivou ispostave NSZ u Raški u 2023. godini, sa ciljem smanjenja nezaposlenosti, realizovani su svi programi u skladu sa javnim pozivima. To su bili: samozapošljavanje, subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, stručna praksa, obuka na zahtev poslodavca, programi pripravništva i program sticanja praktičnih znanja – ističe Dijana Jemuović, savetnica za zapošljavanje u ispostavi NSZ u Raški.

Na evidenciji najviše osoba sa srednjom stručnom spremom

Na evidenciji ove ispostave, dodaje ona, najviše je lica sa srednjom stručnom spremom (850), a među njima najviše je gimazijalaca, turističkih i mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje.

– Od 1.410 nezaposlenih, njih 791 su žene (56%). Nepovoljna je i starosna struktura: 507 nezaposlenih ima više od 50 godina. Prosečna starost lica na evidenciji je 43,24 godine.

Nezaposlenih bez kvalifikacija, odnosno sa prvim ili drugim stepenom stručne spreme je najviše, a najmanje su traženi administrativni poslovi.

Tokom prošle godine 29 nezaposlenih iz Raške je pokrenulo sopstveni posao, uz subvenciju od 300.000 dinara, a 32 osobe iz kategorije teže zapošljivih zaposlene su uz subvenciju kod 20 poslodavaca.

U 2023. su realizovana tri javna rada, uključujući javni rad za osobe sa invaliditetom, uglavnom za poslove čišćenja i i održavanja javnih površina.

Obuka na zahtev poslodavca je sprovedena kod jednog poslodavca za pet lica. Kroz program sticanja praktičnih znanja četvoro nezaposlenih steklo je praktična znanja i veštine za obavljanje određenog posla.

Žene teže dolaze do posla

Na pitanje da li se nešto menja kod statistike koja već godinama pokazuje da žene u celoj Srbiji, pa i u Raški teže dolaze do posla, Jemuović kaže:

– Ne, poseban problem je veliki procenat visokoobrazovanih nezaposlenih žena: od 256 nezaposlenih sa VI i VII stepenom stručne spreme 170 su žene, što predstavlja ogromnih 66,4 odsto.

Na evidenciji nezaposlenih nalazi se 286 mlađih 30 godina. Za mlade su najatraktivniji programi pripravništva, stručne prakse i program „Moja prva plata“ za osposobljavanje mladih za samostalan rad.

Deficitarna zanimanja su zanatlije svih profila, a suficitarni su ekonomisti i srodna zanimanja, učitelji, vaspitači…

Kao i ranijih godina, od aktivnih mera zapošljavanja, nezaposlenima su najinteresantnije subvencije za samozapošljavanje, a poslodavcima subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih.

Podizanje nivoa svesti o važnosti ekonomskog osnaživanja teže zapošljivih kategorija nezaposlenih je najveći izazov, a za prevazilaženje tog problema potrebno je učešće svih aktera na tržištu rada, pored NSZ: lokalna samouprava, Centra za socijalni rad, Kancelarija za mlade, nevladinog sektora….

izvor: krug.rs