Stupio na snagu propis o oduzimanju vozila

Prema novim saobraćajnim propisima koji su na snazi od petka, 23. februara, policija ima pravo da privremeno oduzme vozilo onima koji počine težak prekršaj ukoliko su u prethodne dve godine već dobili presude Prekršajnog suda.

Policija može, prema novom propisu, da oduzme vozilo privremeno samo onim koji su „uhvaćeni“ u teškom prekršaju, a u prethodne dve godine su osuđeni za najmanje dva, takođe teška prekršaja. Ima ih ukupno 18, a međi njuma su: preticanje kolone preko pune linije, vožnja deteta na suvozačevom sedištu, prolazak kroz dva crvena svetla u roku od 10 minuta.Ako vozač na prvom ročištu prizna krivicu, vozilo mu se odmah vraća.

Ako na presudu uloži žalbu i proces se oduži, bez automobila može biti i godinama. O trajnom oduzimanju vozila odlučuje sud, pre svega zato što sud u sudskom postupku odlučuje o tome da li je to opasno sredstvo, da li je tim vozilom izvršeno još neki prekršaj i na osnovu toga će se odlučivati od strane suda.

Mera oduzimanja će biti primenjena samo u slučajevima kada su presude već izrečene, ne ukoliko je proces pred sudom u toku. U prvu kategoriju ubrojeno je oko 10.000 vozača.