Stupile na snagu zakonske izmene za podršku ženama preduzetnicama

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da su 1. avgusta stupile na snagu izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom. Izmene i dopune ovog zakona usmerene su ka podršci majkama preduzetnicama, čija su prava, kada je u pitanju porodiljsko odsustvo, sada izjednačena sa pravima majki koje su u radnom odnosu.

Kisić je objasnila da nove zakonske izmene omogućavaju da očevi žena preduzetnica mogu da koriste pravo na porodiljsko bolovanje kada beba napuni tri meseca, a ženama preduzetnicama je omogućeno da koriste porodiljsko odsustvo u trajanju od dve godine kada rode treće i svako naredno dete.

“Želeli smo prevashodno da izjednačimo prava žena preduzetnica sa pravima žena koje su u radnom odnosu kada je u pitanju porodiljsko odsustvo i nadamo se da će ove izmene biti motiv preduzetnicama da pokrenu svoje biznise i time daju finansijski podstrek svojim porodicama”, navela je ministarka.