Stomatološka ambulanta za decu sa invaliditetom

Pri Domu zdravlja u Novom Pazaru uskoro će biti otvorena stomatološka ambulanta za decu ometenu u razvoju i sa invaliditetom.

Ministar turizma i omladine Husein Memić kazao je da je, zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i zalaganju ministarke prof. dr Danice Grujičić, realizovan prvi korak ka uspostavljanju ovakve stomatološke ambulante.

“Odobren je kadrovski plan kojim je omogućeno angažovanje dva stomatološka tima, odnosno dva stomatologa i dve stomatološke sestre čime će biti omogućena edukacija i upućivanje stomatologa na subspecijalizaciju iz oblasti pružanja stomatološke zaštite deci ometenoj u razvoju i invalidnim licima”, naveo je Memić.

On je dodao da će uskoro biti obezbeđen adekvatan prostor i oprema za formiranje stomatološke ambulante.

“Na ovaj način Zdravstveni centar u Novom Pazaru postaje jedna od četiri zdravstvene ustanove u Srbiji gde će biti omogućeno pružanje stomatoloških usluga deci sa invaliditetom”, zaključio je Memić.

Inače, ministar Memić je početkom decembra prošle godine o uspostavljanju stomatološke ambulante u Novom Pazaru za decu sa invaliditetom razgovarao sa prof. dr Zoranom Vulićevićem, upravnikom Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, prof. dr Dejanom Markovićem i ministarkom zdravlja prof. dr Danicom Grujičić koji su podržali realizaciju ovog projekta.