STO DVADESET SEDMA SEDNICА GRADSKOG VEĆA GRADA KRALjEVA

Na sto dvadeset sedmoj (vanrednoj) sednici Gradskog veća grada Kraljeva, održanoj 30. marta 2023. godine, kojom je predsedavao gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić, donet je Zaključak kojim se utvrđuje Predlog odluke o dopuni
Odluke o mreži javne Predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“ Kraljevo, i kojim se Skupštini grada Kraljeva predlaže njeno donošenje.
Članovi Gradskog veća su doneli Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj 672/23 od 24.03.2023. godine o izmeni Rešenja broj 3261/22 od 28.12.2022. godine (prenamena budžetskih sredstava za kapitalne transfere – Osnovno obrazovanje i
vaspitanje, OŠ „Vuk Karadžić“).
Takođe, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti Narodnom muzeju Kraljevo za postavljanje manjeg montažnog objekta na delu kp broj 4242/35 i 5340 KO Kraljevo u cilju sprovođenja fizičko-tehničkog obezbeđivanja Spomen parka u Kraljevu.