Šta je sporno oko postavljanja kamera za videonadzor

Poslednjih godina lokalne samouprave širom Srbije nabavile su i postavile kamere za videonadzor raksrskica, ulica, trgova. Taj postupak Kraljeva osporio je zamenik lokalnog obudsmana uz tvrdnju da je prekršeno više zakona.

Kada se 113 kamera na 26 lokacija u Kraljevu stave u funkciju, dešavanja na tim lokacijama snimaće se i pratiti u kraljevačkoj policiji. Kao i u mnogim gradovima, javnu nabavku za opremu i softver sprovodi lokalna samouprava. Nezakonito – tvrdi zamenik lokalnog ombudsmana, jer nije imala pravo da nabavi sredstva posebne namene – u šta ubraja video nadzor. Poziva se član 27 Zakona o javnoj svojini i član 245 Zakona o policiji.


“Nisu zakonski ovlašćeni da mogu da pribavljaju ta sredstva za posebne namene. Inače, to mogu samo da nabavljaju policija i vojska i ono što je bitno jeste, shodno zakonu o policiji, sam postupak nabavke tih kamera ili da kažem sredstava posebne namene, propisuje Vlada bez sprovođenja javnih nabavki”, kaže Ivan Petrović, zamenik ombudsmana Grada Kraljeva.

Sumnja i da će kamere ispuniti svrhu zbog koje su nabavljene. Jer će, tvrdi, fotografije i video snimci nastati na nezakonito postavljenim kamerama, na osnovu ništavnih ugovora.

Ivan Petrović nastavlja: „Ti dokazi, ukoliko dođu, ne mogu se na osnovu njih zasnovati presude jer su prikupljeni suprotno zakonu o krivičnom postupku, drugim zakonima i međunarodnim aktima gde smo mi potpisnici kao Republika Srbija”.

Grad ima pravo na nabavku i montažu kamera

Gradonačelnik Kraljeva odgovara – Grad je imao pravo da nabavi i postavi videonadzor. Kao dokaz navodi činjenicu da kamere za nadzor saobraćaja, koje je lokalna samouprava ranije postavila, već koristi policija, na osnovu Ugovora o saradnji.

I time, uverava gradonačelnik Kraljeva, povećati bezbednost građana. Međutim, čula se i zamerka da će snimanje kamerama koje imaju mogućnost za prepoznavanje lica narušiti pravo na privatnost i zaštitiu podataka o ličnosti, posebno jer još nije usvojen Zakon o unutrašnjim poslovima koji treba da reguliše tu oblast.

“Želim da naglasim da predmet ove javne nabavke nije bila nabavka softvera za obradu podataka o ličnosti i da na taj način nije ugrožen nijedan podatak koji se tiče ličnosti bilo kog građanina Kraljeva ili ljudi koji dolaze u naš grad”, naglašava Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva.

Za postavljanje novih kamera Grad Kraljevo je iz lokalnog budžeta izdvojio gotovo 100 miliona dinara. Na tenderu je, kao i u većini lokalnih samouprava, posao dobila ista beogradska firma.

RTS