Sastanak sa predstavnicima MZ

U okviru projekta „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti- PREPS II“, u Velikoj sali Opštine Vrnjačka Banja održan je sastanak sa predstavnicima saveta mesnih zajednica i vrnjačke lokalne samouprave.
Koordinator na projektu, Aleksa Nešić upoznao je prisutne sa pozivom za dodelu malih grantova koji je raspisan za mesne zajednice i organizacije građanskog društva na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Ljubovija, Novi Pazar, Ćićevac, Kruševac, Varvarin i Prokuplje i detaljno obrazložio obrazac projektnog predloga.
On je istakao da Program dodele malih grantova predstavlja jednu od komponenti Projekta PREPS ИИ koji ima za cilj da meštani mesnih zajednica unaprede svoja znanja i veštine uključujući se u aktivnosti smanjenja rizika od prirodnih katastrofa. Pozitivni efekti ovih grantova trebalo bi, po njegovim rečima, da budu jačanje pripravnosti mesnih zajednica i njihovog aktivnog učešća u upravljanju rizicima od prirodnih i drugih katastrofa.
Nešić je naglasio i da je poziv otvoren do 15. aprila, kao i da se prilikom apliciranja mesne zajednice mogu udružiti.
Predlog projekta, između ostalog može biti čišćenje kanala ili propusta za odvod voda od poplava u mesnim zajednicama u kojima je povećan rizik od poplava, zatim ekološke akcije čišćenja otpadnog materijala i nanosa, nabavka opreme koja će doprineti većoj otpornosti mesne zajednice na prirodne i druge katastrofe, realizacija obuka i osposobljavanja i dr.
Projekat „Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti“ u Bosni i Hercegovini i Srbiji – PREPS ИИ“ finansiran je sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj – Ured za humanitarnu pomoć (УСАИД БХА), realizuje Цхатолиц Релиеф Сервицес (ЦРС) sa partnerima za Srbiju Царитас Srbije i Čovekoljublje, dobrotvorna dondacija CPC. Cilj ovog projekta je da BiH i Srbija postanu otpornije na ponavljajuće prirodne i druge katastrofe.