Sastanak o unapređenju banjskog turizma

Na sastanku predsednika opštine Vrnjačka Banja, Bobana Đurovića i predstavnika Stalne konferencije gradova i opština razgovarano je o predlozima izmena zakonskog okvira u oblasti banjskog turizma.


– Svima nam je jasno kakav je trend u turizmu, ne samo u Srbiji, već i u svetu, da se turizam sve više zasniva na prirodnim resursima koje neka turistička destinacija ima i da će to biti presudno prilikom odlučivanja o boravku u nekom turističkom mestu. Kao savesna i odgovorna lokalna samouprava sa privilegijom da na svojoj teritoriji ima prirodne resurse, u obavezi smo da učinimo sve kako bismo te resurse i sačuvali – rekao je predsednik opštine, Boban Đurović.


Posebno je ukazano na član 10 Zakona o banjama iz 1992. godine, u delu koji se odnosi na to da „pravo korišćenja prirodnog lekovitog faktora u banji (termalna i mineralna voda, gas i lekovito blato) domaćem pravnom ili fizičkom licu daje opština na čijem području se nalazi banja, uz saglasnost Vlade Republike Srbije“.
– Sa izuzetno velikim i bogatim iskustvom mišljenja smo da taj član Zakona nema utemeljenje zato što se dozvola dobija na osnovu eksploatacionog prava koje izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike i, ukoliko Ministarstvo da saglasnost i eksploataciono pravo, suvišno je nakon toga presuđivanje Vlade da li će se dati saglasnost ili ne pravnom ili fizičkom licu – istakao je Đurović.
Na sastanku inicirano je i formiranje radne grupe koja će imati zadatak da pripremi izmene navedenog člana Zakona o banjama.

– Postoji velika spremnost, pre svega nas iz Banje i iz drugih gradova i opština koje takođe imaju ovaj problem, zatim velika podrška SKGO, gde Opština Vrnjačka Banja ima veoma bitno ulogu kao član Predsedništva SKGO, da se ova oblast reguliše i da se po završetku aktivnosti radne grupe, pripreme jasne izmene Zakona kako bi se, posle formiranja Vlade, našle na dnevnom redu prvog zasedanja novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije – ističe Đurović.

Takođe, istaknuta je i neophodnost da se obezbedi jači inspekcijski nadzor, definiše jasna i objektivna cena korišćenja prirodnog lekovitog faktora, kao i kako će se trošiti novac prihodovan po osnovu naplate prirodnog lekovitog faktora.

Cilj je da ovi prihodi budu usmereni na uređenje parkova i izvorišta, unapređenje zone sanitarne zaštite oko izvorišta i u sve ono što doprinosi održivosti tih resursa. Takođe je istaknuta i potreba jasnog utvrđivanja nadležnosti i odgovornost onih koji treba da vode računa o tom resursu, jer sada ni u jednom zakonu to nije jasno definisano.
U okviru dvodnevne posete Vrnjačkoj Banji, predstavnice SKGO sastale su se i predstavnicima Specijalne bolnica “Merkur”, kao i sa generalnim sekretarom Udruženja banja Srbije,