SASTANAK MREŽE NAČELNIKA UPRAVE O VAŽNOSTI MEĐUOPŠTINSKE SARADNjE

Na današnjem sastanku Mreže načelnika gradova, opština i gradskih opština u organizaciji SKGO, na kom je prisustvovala i Maja Mačužić Puzić, državna sekretarka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave bilo je reči o važnosti međusobne saradnje gradova i opština, razmeni iskustva, projektnoj podršci i razmeni ideja, koje su 2018. godine upravo kao rezultat zajedničkih aktivnosti obezbedile i izmenu Zakona o lokalnoj samoupravi. Ministarstvo je uz podršku Vlade Švajcarske uspostavilo i Fond za međuopštinsku saradnju, koji je do sada podržao preko 50 međuopštinskih saradnji i 16 projekata. U okviru projekta Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu, predstavljene su i smernice za osnivanje međuopštinskih privrednih subjekata, sa posebnim osvrtom na javna preduzeća i D.O.O. pre svega na modele osnivačkih sporazuma i ugovora. Važno mesto imale su komunalne delatnosti i pokušaj rešavanja aktuelnih problema. Na sastanku je zaključeno da postoje problemi u neusklađenim normativnim aktima, odnosno zakonska regulativa koja se primenjuje, trebalo bi da se izmeni, jer su mnoga rešenja koje zakonodavac propisuje neprimenjiva u praksi .
Državna sekretarka, Maja Mačužić Puzić govorila je o izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi, u pravcu dalje reforme javne uprave i funkciji dobrog servisa građana , čiji je cilj, uprava po meri svih njenih građana. Posebno je naglasila važnost Fonda za međuopštinsku saradnju i izrazila nadu da će se i u budućem periodu, kroz konkurse, lokalne zajednice umrežavati finasisjki, isustveno i sa raspoloživim reursima kako bi i na dalje realizovali uspešno projekte.
Na sastaku mreže načelnika, u ime Opštine Vrnjačka Banja, prisustvovali su načelnik OU, Slaviša Paunović i zamenica načelnika, Tatjana Đurđević Stepanić. Načelnik OU, Slaviša Paunović dao je izjavu radio Beogradu o značaju međuopštinske saradnje i njenog značaja. „Opština Vrnjačka Banja, kontinuirano radi na reformi javne uprave i nastaviće u tom pravcu a, ujedno unapređuje svoj rad kako bi bila dobar i pouzdan servis građana“, istakla je Tatjana Đurđević Stepanić.

Opština Vrnjačka Banja