Sastanak mobilnog tima za inkluziju Roma

Na sastanku Mobilnog tima za inkluziju Roma Opštine Vrnjačka Banja, u okviru Programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, razgovarano je o ključnim koracima ka poboljšanju socijalne inkluzije Roma u lokalnoj zajednici.
Pored članova Moblinog tima, prisustvovala je i Ivana Koprivica, ekspertkinja Stalne konferencije gradova i opština za jačanje kapaciteta, koja je učesnicima dala smernice za podizanje kvaliteta usluga koje se pružaju Romima u zajednici.
Članovi tima su razmenili iskustva i, u dogovoru sa Ivanom Koprivicom, definisali konkretne aktivnosti budućeg zajedničkog delovanja na unapređenju saradnje sa Romskom zajednicom i povećanjem njihovog uključivanja u društvo.
Cilj je stvaranje inkluzivnijeg i održivijeg društva za sve građane.