Saopštenje Štaba za vanredne situacije grada Kraljeva

Vodotokovi na teritoriji grada Kraljeva su u stagnaciji ili blagom opadanju. Ibarska magistrala u Adranima, na prelazu preko Musine reke, i dalje je u prekidu, u opticaju su alternativni putni pravci.
U Grdici odnosno Šeovcu i dalje su u toku aktivnosti na odbrani odnosno zaštiti privatnih preduzeća od prodora vode. Zabeleženi su pojedinačni prodori vode u stambene objekte, pre svega u podrumskim ili suterenskim prostorijama u Grdici. U jednom stambenom objektu u Sirči poplavljen je prizemni deo. Evakuisano stanovništvo iz poplavljenih objekata je na sigurnom, a podršku im pružaju Centar za socijalni rad i ekipe Crvenog krsta. Ekipe vatrogasno-spasilačkih jednica Sektora za vanredne situacije ispumpavaju vodu iz objekata i domaćinstava po ukazanoj potrebi. Uz podršku meštana sa poplavljenih područja, jedinice civilne zaštite opšte namene utvrđuju kritične tačke postavljajući džakove sa peskom, a na području Šeovca su instalirani i mobilni protivpoplavni sistemi.
Na područjima gde je usled zamućenja vode za piće došlo do problema na individualnim bunarima, JКP „Vodovod“ vodosnabdevanje obavlja putem autocisterne (u Adranima, Mrsaću i Drakčićima). Ekipe Zavoda za javno zdravlje
kontinuirano kontrolišu lokalne bunare na poplavljenim područjima koji nisu u sistemu javnog vodosnabdevanja. Ekipe JКP „Čistoća“ uklanjaju uginile životinje po ukazanoj potrebi. Ekipe JКP „Putevi“ Кraljevo, uz nadzor Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo, uz upotrebu mehanizacije, uspostavljaju oštećene lokalne puteve na široj tetitoriji grada, a posebno na teritoriji mesnih zajednica Lazac, Roćevići, Кonarevo i Vrdila. I dalje, po potrebi, podršku akcijama na zaštiti i spasavanju pružaju „Кoridori Srbije“, JVP „Srbijavode“, kao i preduzeće „Zapadna Morava“.
Sve ekipe hitnih službi i subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje su maksimalno angažovane uz stalna dežurstva gde je neophodno.
U slučaju da je neophodna hitna intervencija, u cilju evakuacije ili ispumpavanje vode, kao i podrške stanovništvu u vidu hrane, vode ili drugih potrepština, stanovništvo se može obratiti Centru za obaveštavanje na broj 1985, gde će dobiti sve neophodne informacije i podršku.
Čim se stvore uslovi, ekipe Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, civilne zaštite, JКP „Čistoća“ i vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije će krenuti u masovnu asanaciju poplavama pogođenih područja. Za sada
se ove aktivnosti sprovode tamo gde je to moguće.
Štab za vanredne situacije grada Кraljeva apeluje na stanovništvo da se pridržava uputstava nadležnih, pre svega hitnih službi, kako sebe, okruženje i imovinu ne bi izlagali opasnosti.