Registracija lakih električnih vozila do 15. juna

Vlasnici lakih električnih vozila mogu do 5. aprila zahtevati nalepnicu za registraciju svojih vozila, a krajnji rok za registraciju je 15. jun tekuće godine. Laka električna vozila bez ove nalepnice neće moći od 15. juna da učestvuju u saobraćaju.

U laka električna vozila ubrajaju se isključivo trotineti sa po jednim točkom napred i nazad, bez mesta za sedenje i sa navedenim karakteristikama snage, mase i brzine. LEV nisu monocikli, bicikli, mopedi, samobalansirajuća sredstva i skejtovi, navode za Insajder u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja), podatke o prebivalištu (mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, telefon, e-mail), kao i podatke o lakom električnom vozilu (marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina, masa praznog vozila). Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.