Redovni prijem građana


Prvi čovek grada Kraljeva dr Predrag Terzić, nakon što je treći put izabran za gradonačelnika, nastavlja svake sedmice da razgovara sa sugrađanima kako bi zajedno razmatrali i, u skladu sa mogućnostima, rešavali probleme i nedoumice koji ih muče.
Kako ističe, ovakav vid komunikacije neophodan je kao deo redovne prakse jer predstavlja najpraktičniji način da građani lično iskažu svoje probleme, kritike, sugestije, predloge, zahteve, kao i da im se pruži adekvatan savet ili pomoć u zavisnosti da li se radi o problemima koji se tiču delokruga rada lokalne samouprave ili su u pitanju nerešene situacije koje se odnose na svakodnevni život.
Institucije svakako rešavaju probleme građana, ali nekada građani traže prijem želeći da gradonačelnika lično upoznaju sa nekom situacijom i zamole da, ukoliko postoji mogućnost za to, ubrza rešavanje. Lično zauzimanje prvog čoveka grada za njihove probleme je način da Grad pokaže da su mu njegovi žitelji važni i da brine o njima.

Više od 100 pojedinaca, ali i predstavnici raznih udruženja građana i organizacija, tokom januara i februara ove godine, zatražilo je pomoć ili podršku gradonačelnika Kraljeva odnosno Grada pri rešavanju nedoumica i teškoća sa kojima se svakodnevno suočavaju.
Zainteresovani građani su tokom ovonedeljnog prijema sa Terzićem diskutovali uglavnom o infrastrukturnim i komunalnim problemima, zatražili pomoć u ostvarivanju prava iz oblasti boračke zaštite ili socijalnih davanja, studentskih stipendija, pomoć u lečenju, zasnivanje radnog odnosa…
Terzić ističe da je izuzetno bitno da građani znaju da mogu da se obrate Gradu i da imaju podršku i pomoć gradskih institucija, kao i da u što kraćem roku dobiju neophodne informacije kako bi mogli da nastave neometano da žive i rade. Kako naglašava, on želi da čuje njihove probleme kako bi im pomogao, kako bi probleme zajednički rešavali, kako bi građani znali da u Gradu imaju saradnika i podršku.