Raspisani Javni pozivi, pozivaju se sugrađani da uzmu učešće

Privremeni organ grada Kraljeva, na sednici održanoj dana 17.11.2022. godine
uputio je

 • Javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu odluke o utvrđivanju prosečnih cena
  kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na
  teritoriji grada Kraljeva i
 • Javni poziv za Javnu raspravu o Nacrtu odluke o dopuni Odluke utvrđivanju
  elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Kraljeva
  i pozvalo građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost na učešće u javnoj
  raspravi, koja će se sprovesti u periodu od 18.11.2023. godine do 27.11.2023. godine.
  Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije
  Odeljenju za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva u pisanoj formi
  ili na е-маил adresu пореска_администрација@краљево.орг na posebnim obrascima,
  najkasnije do 27.11.2023. godine (ponedeljak) do 7,00 časova.
  Dana 27.11.2023. godine (ponedeljak) u Svečanoj sali Gradske uprave grada
  Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1 (prizemlje), održaće se javne sednice:
 • u 8,00 časova o Nacrtu odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra
  nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji grada
  Kraljeva i
 • u 8,30 časova o Nacrtu odluke o dopuni Odluke utvrđivanju elemenata poreza
  na imovinu za teritoriju grada Kraljeva.