Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Кraljevo – Raška – Novi Pazar

Obaveštavamo vas da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava organizuje i sprovodi Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda Кraljevo – Raška – Novi Pazar, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Rani javni uvid se održava u trajanju od 15. dana, u periodu od 21. juna do 5. jula 2023. godine u jedinicama lokalnih samouprava gradova Кraljeva i Novog Pazara i opstine Raška.

Izlaganje elaborata na rani javni uvid obavlja se elektronski.

U tom smislu dostavljamo potrebne materijale (oglas, elaborat za rani javni uvid I grafički prilog) za sprovođenje ranog javnog uvida koje je potrebno postaviti na zvaničnu internet stranicu opštine. Grafički prilog možete preuzeti sa sledećeg linka хттпс://wе.тл/т-Ф3блХЦwтГС .

Dokumenta će biti objavljena i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na sledećoj putanji https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180 , danom početka ranog javnog uvida, u sredu, 21. juna 2023. godine.