Promocija testomata i digitalne sveske u Tutinu

U osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Tutinu održana je obuka o korišćenju testomata i digitalne pedagoške sveske. Atmosfera tokom obuke bila je izuzetno radna i pozitivna, zahvaljujući odličnoj organizaciji domaćina škole, direktorke Sadete Nasufović, i sjajnom ambijentu u učionici koja je zaslužila sve pohvale, koja je opremljena savremenim didaktičkim i digitalnim alatima.

Ova opremljena učionica pružila je idealne uslove za izvođenje obuke, koju je sa puno entuzijazma vodio digitalni trener Bahrija Sijarić. Obuka je bila koncipirana kao interaktivna radionica, što je omogućilo učesnicima da aktivno učestvuju i zajedno kreiraju jedinstveni nalog koji omogućava pristup svim sadržajima, olakšavajući tako rad u nastavi.

Prisutni nastavnici su bili oduševljeni novinama poput testomata i pedagoške sveske, posebno zbog toga što testomat omogućava brzo i lako kreiranje testova za svoje đake. Prednosti testomata su prilagođene potrebama svakog nastavnika i učenika. Nastavnici mogu jednostavno i brzo kreirati testove i kraće provere znanja, birajući zadatke iz mnoštva ponuđenih opcija koje pokrivaju sve oblasti nastavnih programa. Zadatke mogu birati po razredu, oblasti, sadržaju, ishodima i nivoima postignuća. Testovi se mogu preuzeti u WORD formatu i jednostavno uređivati i štampati. Takođe, lako se mogu formirati testovi za više grupa, a uz svaki test se dobija i dodatna verzija sa rešenjima zadataka.

foto: Asocijacija Prosvetara