Program povodom 100 godina od smrti Franca Kafke večeras u biblioteci

Franc Kafka bio je nemački pisac jevrejsko-češkoga porekla, a kritika ga i danas smatra jednim od najvećih autora XX veka.

Večeras u 19 časova, u kraljevačkoj biblioteci, povodom 100 godina od njegove smrti, biće održano predavanje dr Jelene Kostić Tomović, redovnog profesora na Katedri za germanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu „Proces Franca Kafke – poetička težišta”.

Ovim predavanjem će biti sagledane ključne poetičke tačke Kafkinog celokupnog opusa, sa posebnim osvrtom na idejno-tematske i jezičko-stilske osobenosti „Procesa” kao jednog od najznačajnijih romana XX veka koji čitaoca suočava sa uznemirujućim svetom obezličenih pojedinaca i apsurdnih događaja prihvaćenih kao stvarnosni okvir.