Produžen rok prijave za osiguranje u poljoprivredi

Rok za prijavljivanje na javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2023. godinu produžen je do 27. novembra 2023. godine, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, prenosi Beta.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 2.500.000 dinara.Poljoprivredni proizvođači prilikom prijavljivanja na javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje trebalo bi da dodatno obrate pažnu da pre pristupanja prijavi za isplatu osiguranja, podaci u eRPG i katastru moraju da se podudaraju sa podacima koji su navedeni na polisi.Biljne kulture moraju takođe da budu usklađene, navedene u eRPG i one koje su navedene u polisi.Polise osiguranja moraju biti plaćene pre nego što poljoprivrednici stupe u postupak prijave za tu vrstu subvencije.Prijave za podsticaje su na portalu ePodsticaji.