Proba državne mature 31. maja, samo test iz maternjeg jezika

Učenici trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih profila srednjih stručnih i umetničkih škola polagaće 31. maja probnu državnu maturu iz srpskog odnosno maternjeg jezika, potvrđeno je RTS-u.

Predstojeća proba državne mature neće biti realizovana u punom obimu kao što je prvobitno planirano u tri dana, već će se održati samo 31. maja. maturu iz srpskog odnosno maternjeg jezika, potvrđeno je RTS-u.

Predstojeća proba državne mature neće biti realizovana u punom obimu kao što je prvobitno planirano u tri dana, već će se održati samo 31. maja.

Izjava Miloša Blagojevića
Tada će se testirati učenici trećeg razreda gimnazija i četvorogodišnjih profila srednjih stručnih i umetničkih škola iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti.

Kako je stiglo dosta sugestija i primedbi na nacrte izmena i dopuna prosvetnih zakona, predloženo je da uvođenje državne mature odloži za dve godine.

„Najčešće primedbe su bile nedovoljna informisanost na različitim nivoima, kada govorimo i o srednjim školama, odnosno ispitima koji će se polagati u srednjim školama i kada govorimo o viskoškolskim ustanovama, odnosno šta će biti potrebno za upis na određene visokoškolske ustanove“, kaže pomoćnik ministra Miloš Blagojević za RTS.

„Određene primedbe i sugestije smo prihvatili, ali i zbog nekih stvari koje želimo dodatno da propišemo, dodatno iskomuniciramo sa svim potrebnim činiocima, da bi ceo proces bio zaokružen i bez ikakvih nejasnoća u sistemu. Onda smo shvatili da je najbolje u ovom trenutku produžiti taj rok za punu implemetnaciju državne mature za dve godine i to se nalazi u nacrtu zakona koji je poslat Vladi i ministarstvima na davanje saglasnosti, odnosno mišljenja“, kaže  Blagojević.