Privremeno ograničene kamatne stope na stambene kredite

Narodna banka Srbije (NBS) je na današnjoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na ograničavanje kamatne stope na stambene kredite, prenosi Beta.

Ograničena je kamatna stopa za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra, navodi se u saopštenju NBS.

Tim dužnicima je privremeno ograničena nominalna kamatna stopa za period od narednih 15 meseci, a počevši od oktobarske rate. Banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene odluke.

Kod stambenih kredita koji su odobreni zaključno sa 30. julom 2022. godine nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08 odsto (prosečna ponderisana kamatna stopa na stanje stambenih kredita odobrenih u Srbiji koju je objavila NBS sa stanjem na dan 31. jula 2022. godine uvećanu za 30 odsto).

To znači da će tim dužnicima biti umanjena rata kredita od 10 odsto do više od 25 odsto.

Kod stambenih kredita koji su odobreni od 31. jula 2022. godine do stupanja na snagu današnje odluke NBS, a čija je inicijalna kamatna stopa veća od 4,08 odsto, korisnici će zaključno sa decembrom 2024. godine plaćati umanjenu ratu kredita sa kamatom iz prvobitnog plana otplate.

„Time će i ovi dužnici biti zaštićeni od daljeg rasta rate kredita, iako su okolnosti u kojima su se ovi građani zadužili već jasno ukazivale na mogući dalji rast euribora“, istakla je NBS.

Kako je objašnjeno, kamatna stopa je ograničena samo u smislu njenog daljeg rasta dok će banke u slučaju da dođe do snižavanja promenljivih kamatnih stopa biti u obavezi da urade usklađivanje iznosa rate u skladu sa zaključenim ugovorom o stambenom kreditu.

Za stambene kredite koji se odobravaju posle stupanja na snagu odluke NBS u periodu njene primene propisana su ograničenja koja se odnose na stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom, tako da je banka dužna da fiksni deo nominalne kamatne stope (marža banke) utvrdi u procentu koji nije viši od 1,1 odsto do 31. decembra 2024. godine, a posle tog perioda u procentu koji bude utvrđen ugovorom o tom kreditu.

Takođe kod stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom banka može odobravati stambeni kredit uz nominalnu kamatnu stopu do 5,03 odsto.

Dodatno je NBS današnjom odlukom omogućila da svi korisnici stambenih kredita, uključujući i korisnike sa fiksnom kamatnom stopom, mogu prevremeno da otplate kredit bez obaveze da plaćaju naknadu za prevremenu otplatu, koja kod kredita zaključenih nakon 5. decembra 2011. godine iznosi do jedan odsto, a kod kredita koji su zaključeni pre tog datuma je često ugovarana i u većem procentu.

„Ovim privremenim merama NBS još jednom odgovorno i blagovremeno obezbeđuje očuvanje stabilnosti finansijskog sektora i štiti građane u neizvesnim okolnostima promenljivih kamatnih stopa. Fokus je još jednom na preventivnom delovanju uzimajući u obzir trenutne okolnosti umesto da se čeka materijalizacija negativnih efekata i porast problematičnih kredita, kada bi svaka reakcija bila iznuđena i izvesno ograničenog dometa“, navela je centralna banka.

NBS očekuje očekuje da banke pokažu dodatnu spremnost da svoje poslovanje prilagode okolnostima tako da ne ugroze poverenje postojećih i budućih klijenata čime će sebi obezbediti održivo poslovanje i budući rast.