Predstavnici vrnjačke opštine na seminaru u Beogradu

Etnografski muzej u Beogradu bio je domaćin značajnog seminara o mogućnostima finansiranja projekata kulture putem programa Evropske unije. Ovaj događaj rezultat je zajedničke organizacije Stalne konferencije gradova i opština i Deska Kreativna Evropa pri Ministarstvu kulture.
Seminar, kome su prisustvovali Tatjana Đurđević Stepanić, zamenica načelnika Opštinske uprave Vrnjačka Banja i Nebojša Alimpić, rukovodilac Odseka za lokalni ekonomski razvoj, bio je fokusiran na pružanje informacija o programima Kreativna Evropa i CERV, koji pružaju značajnu finansijsku podršku u oblasti kulture. Kroz ove programe, ustanovama i organizacijama pruža se podrška kako bi čuvale, razvijale i promovisale evropsku kulturu, raznolikost i nasleđe. Cilj programa CERV je zaštita i promocija prava i vrednosti Evropske unije, podržavajući dalji razvoj demokratskih i inkluzivnih društava.
Predstavnici lokalnih samouprava, ustanova kulture i nevladinih organizacija imali su priliku da se upoznaju sa ciljevima programa Ministarstva kulture „Prestonica kulture Srbije“ i uslovima za konkurisanje. Ova inicijativa ima za cilj podršku kulturnim projektima koji doprinose kulturnom identitetu Srbije.
Tokom seminara, učesnici su imali priliku da steknu dragocene informacije o načinima apliciranja za finansijsku podršku, uslovima i pravilima programa Evropske unije, kao i nacionalnim programima podrške kulturnim projektima.
Na seminaru je ukazano da jedinice loklane samouprave ne koriste u dovoljnoj meri fondove EU , te da je u budućem periodu neophodno veće angažovanje da se stvari pokrenu, jer je upravo to u interesu naše zemlje, obzirom da je veći deo novčanih sredstava iz ovih fondova. Na sajtu SKGO nalaziće se portal o svim potencijalnim konkursima iz ove oblasti, koji će omogućiti JLS da se blagovremeno informišu , u cilju procene adekvatnosti i mogućnosti apliciranja.
S obzirom na značajnu podršku koju ovi programi pružaju u oblasti kulture, Tatjana Đurđević Stepanić istakla je, vrnjačka Opština intenzivirati svoje napore u konkurisanju za sredstva i podršku ovih programa radi unapređenja kulturnih aktivnosti u Opštini Vrnjačka Banja.