Predstavljen Lokalni akcioni plan za Rome i Romkinje u Vrnjačkoj Banji

Na nedavno održanoj javnoj raspravi o nacrtu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini Vrnjačka Banja za period 2023-2025, član Institucionalne grupe za izradu LAP za period 2023-2025. godine, Jasimna Trifunović ukazala je da ovaj dokument omogućava nastavak aktivnosti započetih u okviru Lokalnog akcionog plana koji je istekao, a odnosio se na period 2019 – 2021. godine. U izradi Plana učestvovali članovi grupe i svi akteri koje su važni za proces donošenja odluka, ali i sprovođenja aktivnosti LAP-a. To su predstavnici Opštine Vrnjačka Banja Opštinske uprave, škola, vrtića, ustanova, preduzeća, Crvenog krst, ali i Policijske stanice i svi drugi koji su neophodni za sprovođenje aktivnosti u okviru LPA.
„Da smo na dobrom putu u ovoj oblasti, potvrđuje i godišnja nagrada koju smo dobili od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Opština Vrnjačka Banja je nagrađena prvom nagradom kao najbolja u oblasti „Ravnopravnost i antidiskriminacija“ za primer dobre prakse pod nazivom „Unapređenje i sprovođenje lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama i osobama romske populacije“. U okviru Programa Saveta Evrope i Evropske Komisije РОМАЦТЕД, vrnjačka opština realizovala je aktivnosti u skladu sa programskom metodologijom koja se zasniva na veštini dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou, kao i na političkoj volji lokalnih ustanova i institucija koje indirektno ili direktno mogu da utiču da se život Roma poboljša u svim sferama“, ističe Jasmina Trifunović.
Nacrt dokumenta predstavio je Nebojša Alimpić, koordinator lokalnog ekonomskog razvoja, dok je Dejan Pavlović, koordinator Kancelarije za romska pitanja prisutnima ukazao da LAP za period 2023 – 2025. godine obuhvata pet mera koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
Učešće zainteresovanih u javnoj raspravi omogućilo je kvalitetnije i sveobuhvatnije ostvarenje zadatka LAP-a koji se ogleda u identifikovanju problema pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji opštine Vrnjačka Banja i osmišljavanje aktivnosti i mera kojima bi se delovalo na uzroke identifikovanih problema.
Cilj izrade LAP-a je da se ostvari poboljšan socijalno-ekonomski položaj romske nacionalne manjine u opštini Vrnjačka Banja uz puno uživanje manjinskih prava i postizanje veće socijalne uključenosti Roma u sve segmente društva u lokalnoj zajednici.
Ključna pitanja kojima se LAP bavi su: kakav je trenutni položaj pripadnika romske nacionalne manjine u lokalnoj zajednici, šta je uticalo na takvo stanje, kakve su perspektive, koje su aktivnosti i mere na raspolaganju, kao i koji se efekti realizacijom LAP-a očekuju da budu postignuti.