Polaganje male mature sledeće nedelje, testovi spremni

U Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremljeni su i odštampani testovi za polaganje male mature i spremni su za distribuciju ka školama, a polaganje je zakazano je za 21, 22, i 23. jun.

“Testovi za malu maturu su pripremljeni i odštampani. Oni se uvek ranije pripreme, spakovani su i spremni za distribuciju ka školama, a mi već sada radimo takozvanu rezervu, koja će sledeće godine koristiti u martu za probu sledećoj generaciji. Ovogodišnji osmaci ne treba da brinu jer je njihova matura spremna”, rekao je direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović.