Podsticaji za nabavku novih mašina i opreme

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura za 2023. godinu.

Podsticaji se ostvaruju za investicije za nabavku novih mašina i opreme, i to:
1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru,
2) primarnu proizvodnju voća i grožđa,
3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja,
4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja,
5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja,
6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti i grada, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i
7) navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga, srednja škola, naučnoistraživačka organizacija, manastir i crkva, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura i površina, propisanih pravilnikom, u zavisnosti od predmeta investicija, da je izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu u okviru softverskog rešenja eAgrar, ukoliko je u potpunosti realizovao investiciju u periodu od 1.marta 2022.godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se elektronski, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar u periodu od 7. avgusta 2023. godine do 7. septembra 2023. godine, zaključno.
Uz elektronski zahtev podnosi se i odgovorajuća dokumentacija u elektronskoj formi, propisana Pravilnikom.

Iznos podsticaja je 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, bez poreza na dodatu vrednost, odnosno u maksimalnom iznosu od 65% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, bez poreza na dodatu vrednost, u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 800.000 dinara.