Počinje prijava štete na stambenim objektima

Građani Kraljeva koji su pretrpeli štetu od elementarne nepogode – olujnog vetra, grada i kiše, na stambenim objektima koji se redovno koristе za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, tokom jula 2023. godine, štetu mogu da prijave u periodu od 7. do 21. аvgusta 2023. godine.
Uslov za prijavu štete na stambenom objektu jeste da je šteta nastala usled nepogode u julu 2023. godine (za pomoćne objekte i vikend kuće, kao i za pokretnu imovinu, ne vrši se prijava štete).
Prijava štete se podnosi isključivo na šalteru 5 Gradske uprave grada Kraljeva, na adresi Trg Jovana Sarića 1, od 7. do 21. avgusta, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti:

 • na šalteru
 • na portalu grada Kraljeva (краљево.рс)
 • na portalu Odeljenja za poslove civilne zaštite (цивилназаститакраљево.рс)
 • u prostorijama Odeljenja za poslove civilne zaštite (ul. Skopljanska br. 6).
  Prijave upućene pre ili nakon propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, Komisija neće razmatrati.
  Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Odeljenju za poslove civilne zaštite, lično ili na broj telefona 036/33-11-99 svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova.
  KOMISIJA ZA PROCENU ŠTETE I POTREBA
  NAKON ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA