POČETAK RADOVA NA NOVOJ DEONICI AUTO-PUTA USLOVIO I NOVA ZAPOŠLjAVANjA U „BEHTEL ENKI“

Potreba za zapošljavanjem radnika na izgradnji Moravskog koridora koja se javila sa početkom radova na deonici koja prolazi teritorijom vrnjačke opštine, kao i utvrđivanje liste lokalnih puteva koji će se koristiti za prilaz gradilištu, teme su o kojima se govorilo na današnjem sastanu u kabinetu predsednika opštine Vrnjačka Banja. Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanije Behtel- Enka, Vincet Naugarade, menadžer za odnose s javnošću i održivi razvoj, Jasmina Vučić, koordinatorka za Sektor 2 i Milica Đošić, službenica u ljudskim resursima. Predsednik opštine, Boban Đurović, istakao je da ćemo u narednih godinu i po dana imati intezivno gradilište na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. „S obzirom da znamo šta je krajnji cilj, a to je da će se Vrnjačka Banja naće na trasi auto-puta i da će imati dobru povezanosti, verujem da ćemo te radove prihvatiti na pravi način i da će se radovi odvijati po utvrđenoj dinamici“, rekao je Đurović. Za izgradnju nove deonice auto-puta potreban je veliki broj radnika različitih profila. „Nadam se da će što veći broj građana se teritorije vrnjačke opštine, svojim kompetencijama i stručnom spremom, odgovori zahtevima i naći zaposlenje“, dodao je Đurović.
Izgradnja auto-puta velika je šansa i za vrnjačke firme, a Opština će pružiti svu administrativnu podršku u realizaciji jednog od najzačajnjih projkata za region.
Tokom izgradnje ove deonice, veliki broj putnih pravaca koji su u vlasništvu lokalne samouprave koristiće se kao pristupne saobraćajnice za izvođenje radova. Ukazano je da će se tokom transporta građevinskog materijala dešavati da se na ulicama nađe u jednom trenutku veliki broj građevinskih mašina i vozila, kao i da će postojati mogućnost da dođe do oštećenja putne infrastrukture. S obzirom na takve okolnosti, predsednik opštine apelovao je na građane da imaju razumevanja i strpljenja, ukazavši da je na osnovu ugovora koju su zaključili Opština Vrnjačka Banja i kompanija „Behtel-Enka“, ova kompanija u obavezi da sve korišćene putevi po završetku radova vrati u prvobitno stanje. U tom cilju Opštinska stambena agencija i opštinska ispekcija sačiniće zapisnik o stanju puteva pre i nakon završetka radova.

Opština Vrnjačka Banja