„Pariz“ prešao u vlasništvo Grada

Na osnovu Ugovora sa Republičkom direkcijom za imovinu, koji je potpisao gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić, Grad Kraljevo je dobio pravo svojine na nepokretnosti, koju čini zgrada ugostiteljstva na Trgu srpskih ratnika sa poslovnim prostorom u podrumu, suterenu, prizemlju i na prvom spratu, kao i na pripadajućem delu zemljišta – „Pariz“ je postao gradski.
Prenosom vlasničkih prava nad objektom sa Republike Srbije na Grad Kraljevo, a za potrebe Kraljevačkog pozorišta, jedan od simbola našeg grada – nekada čuveni hotel i restoran „Pariz“ biće zaštićen od propadanja, deo bogatog kulturno-istorijskog sećanja sačuvan i oživljen, restoran će nastaviti da radi, dok će Kraljevačko pozorište dobiti znatno bolje uslove za rad i „izaći“ na centralni gradski trg.
Kraljevačko pozorište, koje je ušlo u osmu deceniju postojanja i rada, prepoznato kao relevantan i ambiciozan akter pozorišnog života Srbije, mesto okupljanja Kraljevčana svih generacija, učesnik, i pobednik, reprezentativnih festivala, čiji su glumci i predstave ovenčani brojnim nagradama, sada ima priliku da se proširi, poveća kapacitet sale, radi u uslovima koji mu i priliče. A sve to u prostoru koji, otkad je sagrađen, oko 1881. godine, krasi deo centralnog gradskog trga, i koji je, za sve vreme postojanja, bio reprezentativan, moderan – „Pariz“ je bio visokorangirani hotel i u susednim varošima, sa luksuznim sobama, prvoklasno opremljen, sa kuhinjom nadaleko poznatom, u kome su dočekivani i srpski kraljevi.