Paket podrške Opštini Vrnjačka Banja

Svečana ceremonija potpisivanja sporazuma o saradnji između Stalne konferencija gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije i 12 lokalnih samouprava izabranih, među kojima i Opštine Vrnjačka Banja održana je u Beogradu. Cilj je jačanje kapaciteta potrebnih za primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnoj praksi.
Sporazum je, po ovlašćenju predsednika opštine Vrnjačka Banja, potpisala Jasmina Trifunović, rukovodilac Odseka za poslove organa Opštine za specijalizovani paket podrške lokalnim samoupravama za unapređenje primene principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou koji će biti realizovan u oblasti unapređenja odgovornosti i vladavine prava.
Pored navedene oblasti, ostalih 11 lokalnih samouprava dobilo je paketi podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i unapređenje građanskog učešća i transparentnosti.

Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić čestitala je odabranim lokalnim samoupravama u kojima će biti realizovani paketi podrške, istakavši da je Ministarstvo prepoznalo značaj projekta, jer se primenom principa dobrog upravljanja istovremeno unapređuje i kvalitet života stanovnika.
„Naša uloga jeste da podržimo, osnažimo i olakšamo primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, a kako su gradovi i opštine najbliže mesto za ostvarivanje prava i interesa građana, važno je da osiguramo da usluge koje lokalna samouprava pruža budu efikasne i delotvorne, a sami procesi donošenja odluka transparentni, odgovorni i, što je najbitnije, da uključuju građane. Očekujem da ćemo na ovaj način podstaći lokalne samouprave da budu još istaknutije u izvršavanju zadataka i pružanju kvalitetnih, jednostavnih i brzih usluga krajnjim korisnicima, jer je dobro upravljanje ključno za unapređenje kvaliteta života građana. Današnje potpisivanje sporazuma o saradnji predstavlja jednu od ključnih faza u ostvarivanju naše zajedničke vizije – a to je moderna, profesionalna, efikasna i odgovorna lokalna samouprava“, poručila je Mačužić Puzić.

Šefica Odeljenja za demokratsko upravljanje Ambasade Švajcarske Melina Papageorgiou, izjavila je da Švajcarska podržava lokalne samouprave u Srbiji više od 15 godina i istakla značaj saradnje sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i SKGO u procesu reforme lokalne samouprave.
„Centar reforme je primena principa dobrog upravljanja, koji su presudni za postizanje prosperiteta, razvoja demokratije i stabilnosti u društvu, a to je razlog naše podrške ovoj inicijativi“, rekla je Papageorgiou. Ona je dodala da je Švajcarska razvojna saradnja (SDC) rešena da promoviše principe dobrog upravljanja, pre svega jačanjem kapaciteta lokalne samouprave da implementira principe, što treba da dovede do boljih i inkluzivnijih usluga građanima, šireg učešća u procesu donošenja odluka i unapređenja kvaliteta života građana.

Ispred Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, prisutnima se obratila Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje na programu PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu i istakla da zajednički UN program doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki kroz unapređenje lokalnog upravljanja, socijalne uključenosti i zaštite životne sredine u 110 gradova i opština širom Srbije.
„Programske aktivnosti doprinose unapređenom radu javnog sektora, posebno lokalnih samouprava, efikasnijem pružanju usluga građanima i privredi, i stvaranju ekspertize i timova u lokalnim samoupravama koji se temom dobrog upravljanja bave kontinuirano“, izjavila je Jusufović.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO naglasio je da SKGO veliki značaj pridaje temi dobrog upravljanja i praktičnoj primeni načela na kojima ono počiva.
„Dobro upravljanje je jedan od stubova moderne lokalne samouprave i kao takvo posebno je istaknuto u Programu za reformu sistema lokalne samouprave za period od 2021. do 2025. godine. Stalna konferencija gradova i opština značajan je činilac u promovisanju načela dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi. Mi smo posvećeni osnaživanju opština i gradova, kako bi ta načela neprestano sprovodili i živeli u svojoj praksi“, izjavio je generalni sekretar Nikola Tarbuk.

Podršku lokalnim samoupravama SKGO realizuje u sklopu projekta „Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama”, koji je se realizuje u okviru programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.