Ozvaničena saradnja TO Vrnjačka Banja i CESID-a

Na osnovu Memoranduma o saradnji koji je danas potpisan, Turistička organizacija Vrnjačka Banja i CeSID realizovaće projekat „Razumeti građane: podaci u službi lokalne zajednice“.
Cilj je da se korišćenjem podataka i istraživanja unapredi turistička, kulturna i ekološka ponuda Vrnjačke Banje.
Potpisnici Memoranduma su direktor TO Vrnjačka Banja, Ivan Trifunović i izvršni direktor CeSID-a, Bojan Klačar.
„Potpisivanje Memoranduma o saradnji epilog je prethodnih aktivnosti koje su Opština Vrnjačka Banja, UNDP-a, Turistička organizacija i CeSID sproveli u prethodna tri meseca. Izuzetno nam je važno da dobijemo jednu jasnu sliku onoga šta gosti žele da dobiju u Vrnjačkoj Banji, koje su zamerke, a koji benefiti koje oni vide, da bismo, kroz jedan naučni pristup znali u kom pravcu treba da idemo dalje“, rekao je direktor Turističke organizacije Vrnjačka Banja, Ivan Trifunović. Po njegovim rečima, uz logističku podršku i aplikacije koje će dobiti, ova Ustanova će imati jasne pokazatelje slabosti i prednosti svih aspekata turizm, na osnovu kojih će moći da definiše buduće aktivnosti, odnosno, kako navodi Trifunović, šta je to što treba unaprediti, menjati ili šta mogu promeniti kako bi ispratili potrebe savremenih i domaćih i stranih turista.

Ideja doprinos turističkoj ponudi


Ideja CeSID-a je bila da, kroz korišćenje podataka, da doprinos unapređenju turističke ponude u Vrnjačkoj Banji i sa tim ciljem su urađena dva velika istraživanja. Jedno istraživanje je bilo na reprezentativnom uzorku sa građanima Vrnjačke Banje, dok je drugo bilo na uzorku gostiju. „Ono što je glavni nalaz oba istraživanja je da je percepcija razvoja i percepcija stanja u Vrnjačkoj Banji veoma dobra, da ljudi uglavnom prepoznaju napredak kada je reč o turističkoj ponudi, da su velika očekivanja da se takvi trendovi i nastave i da se o stvarima koje su viđene kao kritične povede računa, posebno u urbanizmu, kao i da se nastavi sa dodatnim ulaganjima u bazičnu infrastrukturu“, rekao je izvršni direktor CeSID-a, Bojan Klačar. On je istakao da je, na osnovu istraživanja na nivou Srbije, Vrnjačka Banja u gornjem domu kada je reč o zadovoljstvu građana njihovim životom i životom njihovih porodica i stanjem u samom mestu. „Ljudi prepoznaju da se stvari menjaju. Mišljenja su da se u Vrnjačkoj Banji živi bolje nego u drugim opštinama“, dodaje Klačar i ističe da je cilj saradnje sa Turističkom organizacijom Vrnjačka Banja da se, davanjem određenih inputa i alata ovoj Ustanovi, doprinese unapređenju njenih usluga.