Otvoren javni poziv privrednim subjektima za učešće u realizaciji mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Grad Novi Pazar raspisao je javni poziv za učešće privrednih subjekata na realizaciji mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije, a pravo da se prijave imaju sve firme i preduzetnici koji se bave energetskom sanacijom a ispunjavaju uslove definisane javnim pozivom, koji predviđa sprovođenje sledećih mera:

1. Zamena spoljašnje stolarije (prozora i vrata)

2. Termička izolacija spoljnih zidova

3. Termička izolacija krova i tavanica

4. Zamena ili ugradnja kotlova na pelet

5. Ugradnja toplotnih pumpi (sve 3 vrste)

 6. Ugradnja termotehničkih instalacija (radijatori, termostatski ventili, cevi itd.)

7. Ugradnja solarnih kolektora

8. Ugradnja solarnih panela.

Svi detalji javnog poziva, u vezi sa dokumentacijom i načinom prijavljivanja  dostupni su na zvaničnoj stranici Grada, http://www.novipazar.rs/oglasi-i-konkursi

Javni poziv je otvoren do utroška predviđenih sredstava a najkasnije do 30.11.2023. godine.